Rekrytering 2022

Tillsammans hjälps vi åt att rekrytera nya medlemmar!

Svenska Kyrkans Unga är en organisation av och för barn och unga. Vi vill alltid bli större och detta år satsar vi på öka vårt medlemsantal. Alla kan hjälpa till med det. Kolla runt bland dina vänner och fråga om de ska bli medlemmar i  världens bästa barn- och ungdomsorganisation. Berätta varför den är så bra, det finns många bra anledningar till att bli medlem. Läs mer här

Bibelord
Under Svenska Kyrkans Ungas rekryteringskampanj kommer Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift att lägga upp ett nytt bibelord för varje medlem som ökar vårt medlemsantal. Kolla med någon kompis om den vill bli medlem.

Tidigare bibelord

59. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. (Första Korinthierbrevet 2:5)

58. Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av Andens gåvor för att ni skall bli stärkta (Romarbrevet 1:11)

57. Låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. (Ordspråksboken 3:3)

56. Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud. (Psaltaren 42:2)

55. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. (Psaltaren 86:11)

54. Ty ingenting är omöjligt för Gud. (Lukasevangeliet 1:37)

53. Håll dig därför till de godas väg och följ de rättfärdigas stigar. (Ordspråksboken 2:20)

52. Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er, och ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv. (Jakobsbrevet 1:21)

51. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. (Filipperbrevet 1:24)

50. Visheten skall fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig glädje. (Ordspråksboken 2:10)

49. När Jesus såg det blev han förargad och sade: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. (Markusevangeliet 10:14)

48 Gud gör inte skillnad på människor. (Romarbrevet 2:11)

47. Han vakar över det rättas vägar och skyddar sina trognas stigar. (Ordspråksboken 2:8)

46. Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande Guden. (Psaltaren 84:3)

45. Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor. (Lukasevangeliet 1:25)

44. Vänd om och lyd mina tillrättavisningar! Jag skall visa er min vilja och låta er höra mina ord. (Ordspråksboken 1:23)

43. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. (Galaterbrevet 5:26)

42. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. (Matteusevangeliet 6:21)

41. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Filipperbrevet 1:2) 

40. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. (Första Korinthierbrevet 4:1)

39. Var fullkomliga, så som er fader i himmelen är fullkomlig. (Matteusevangeliet 5:48)

38. Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning. (Filipperbrevet 1:9)

37. Men jag säger er: Värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. (Matteusevangeliet 5:39)

36. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. (Jakobsbrevet 4:7)

35. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. (Matteusevangeliet 5:29)

34. Ni dömer på människovis, jag dömer ingen. (Johannesevangeliet 8:15)

33. Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande. (Markusevangeliet 1:8)

32. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. (Matteusevangeliet 5:14)

31. Saliga är de som håller fred, de skall kallas Guds söner. (Matteusevangeliet 5:9)

30. Mer än allt annat – vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv. (Ordspråksboken 4:23)

29. Men jag skall sjunga om din styrka och jubla var morgon över din trofasthet, ty du blev en borg för mig, dit jag flydde när jag var i nöd. (Psaltaren 59:17)

28. Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. (Johannesevangeliet 14:1)

27. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. (Matteusevangeliet 2:10)

26. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord. (Romarbrevet 8:26)

25. Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: Att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. (Mika 6:8)

24. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst, endast döden skall skilja oss åt. (Rut 1:17)

23. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. (Första Korinthierbrevet 4:5)

22. Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. (Rut 1:16)

21. Så älskade Gud världen, att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Johannesevangeliet 3:16)

20. Den som strävar efter rättfärdighet och trohet skall finna liv och ära. (Ordspråksboken 21:21)

19. Därför säger jag er: Be så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. (Lukasevangeliet 11:9)

18. När du går genom vatten är jag med dig, vattenmassorna skall inte dränka dig. När du går genom eld skall du inte bli svedd, lågorna skall inte bränna dig. (Jesaja 43:2)

17. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. (Efesierbrevet 4:2)

16. Då mina krafter sinade vände jag mig till Herren. Min bön nådde dig, nådde ditt heliga tempel. (Jona 2:8)

15. Har vi inte alla en och samme fader? Är vi inte skapade av en och samme Gud? Varför handlar vi då trolöst mot varandra och kränker det förbund som våra fäder slöt? (Malaki 2:10)

14. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er. (Första Petrusbrevet 5:7)

13. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. (Johannesevangeliet 11:25)

12. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. (Första Johannesbrevet 4:18)

11. Jesus sade: Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer. (Johannesevangeliet 8:11)

10. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn. (Psaltaren 86:12)

9. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. (Johannesevangeliet 15:13)

8. Många säger: Vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. (Psaltaren 4:7)

7. Gör allting i kärlek. (Första Korinthierbrevet 16:14)

6. Ditt rike står i alla tider, ditt värde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. (Psaltaren 145:13)

5. Sedan talade Jesus till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Johannesevangeliet 8:12)

4. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. (Matteusevangeliet 24:13)

3. Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp. (Romarbrevet 8:23)

2. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andes kraft. (Romarbrevet 15:13)

1. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. (Jesaja 41:10)

Film
Inför årets rekryteringskampanj har vi spelat in en film, se den på vår Youtubekanal.

Minnen
Har du ett minne av din tid i Svenska Kyrkans Unga som du vill dela med dig av? Glöm då inte att skicka in det till uppsalakom@svenskakyrkansunga.se. Minnena som skickas in kommer vi sedan att dela via våra sociala medier.

 

FRÅGOR?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.