Klimatsamverkan

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Svenska kyrkan har startat ett projekt som heter Klimatsamverkan. Svenska kyrkan i Uppsala stift har som mål att stiftsorganisationen, församlingar och pastorat ska vara klimatpositiva senast 2030.

Detta ska göras både genom att minska utsläpp så långt det går, men också att minska klimatutsläpp som vi redan har gjort. Både små och stora förändringar behöver göras!

Svenska Kyrkans Unga söker representanter till:

Panelsamtal under Uppsala klimatvecka
Svenska kyrkan i Uppsala stift planerar en digital träff med tema Church for Future, det kommer att handa om hållbar konsumtion och livsstil. Särskilt fokus blir på att lyfta barn och ungas röster.

Läs mer här

Styrgrupp för Klimatsamverkan

Vi söker dig, som brinner för klimatfrågorna och vill vara med och påverka så att fler unga får ta del av klimatarbetet.

Läs mer här

Har du egna tips och idéer på hur Svenska Kyrkans Unga kan engagera sig i klimatfrågan, stora som små. Tveka inte att höra av dig enligt nedan.

FRÅGOR OCH INTRESSEANMÄLAN?
Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.