Övriga tips

Det finns många fler sätt att engagera sig än inom Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift. Nedan kan du läsa kort om några av de uppdrag och utbildningar som finns.

Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan har under många år bedrivit Volontäråret som ett nationellt praktikprogram. Under ett år får du vara volontär i en församling och ta del av hur det är att arbeta i Svenska kyrkan. Du får chansen att upptäcka samt dela kristen tro och gemenskap.

Vill du veta mer? Läs mer här. 

 

Vägval vill fördjupa ungas ideella engagemang i Svenska kyrkan, och riktar sig till unga som är konfirmerade och har ett ideellt uppdrag i en församling i Uppsala stift.

I Vägval får deltagarna fördjupa sig i olika delar som finns i Svenska kyrkan. Varje del är en mötesplats där vi tillsammans utforskar temat. Vägval består av sju fristående delar: gudstjänst, undervisning, diakoni, mission, musik, kyrkomusiker och ledarskap.

Vill du läsa mer om Vägval så kan du läsa mer via denna länk eller i foldern.

 

Frågor?
Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.