Information om Coronaviruset / COVID-19

Information om coronaviruset/COVID-19

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stifts ordförande, vice ordförande och konsulent ansvarar för att bevaka händelseutvecklingen genom att följa rekommendationer som Uppsala stifts krisledningsgrupp ger samt den information som regeringen, folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter ger. I takt med att situationen förändras kan vi komma att uppdatera vår information.

Läger och andra mötesplatser

Folkhälsomyndigheten och regeringen avråder från sociala sammanhang för att minimera smittspridning. Dessutom förbjuder regeringen sammankomster med fler än 50 personer.

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift har arrangemang med fler än 50 personer inplanerade, men de är först till hösten. Vid planerade arrangemang på mindre än 50 personer rekommenderar Uppsala stift att i information inför träffen förtydligar att deltagande är frivilligt.

Planeringen för vårens arrangemang kommer att starta under hösten, vill du vara med i en av planeringsgrupperna?
De arrangemang som kommer att planeras är Hopp och skoj, Distriktsårsmötet, Stiftslägret samt Vägen, sanningen och livet. Hör av dig till konsulent Johanna Knutsson om du vill vara med och planera, se uppgifter nedan.

Verksamhet i lokalavdelningar

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stifts uppmaning församlingar och lokalavdelningar anpassar sin verksamhet. Hör av dig till din lokalavdelning för att se vilken verksamhet som fortfarande pågår som vanligt och vilka nya lösningar som genomförs för att barn och unga fortfarande ska få en meningsfull fritid.

Uppmaningen till församlingarna är att hjälpa barn- och unga att även fortsatt få träffas. Det är alltså viktigt att inte bara ställa in utan ställa om och att detta sker i samråd med barn och unga. Även vid den här typen av beslut behöver det alltså genomföras en barnkonsekvensanalys innan.

Gudstjänster

De flesta församlingar firar gudstjänst, även om det kanske är på ett annat sätt än det brukar vara.
För dig som inte har möjlighet att delta på plats erbjuder många församlingar också live-sändningar.
Hör av dig till din församling för mer information.

 

Behöver du prata med någon?

Det kan vara skönt att få prata med någon om det är något som känns jobbigt. Du kan prata med någon präst eller annan anställd i din församling. Det går också bra att höra av sig till jourhavande präst dit du kan ringa, chatta eller skicka digitalt brev, läs mer här: svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Insatser under Corona

I flera av stiftets församlingar sker ett arbete med att bistå med mat och medicin till personer i riskgruppen, bland annat de som är 70+. I det arbetet kan det behövas ideella insatser.
Är du intresserad, så hör hur det är i just din församling.

Frågor?
Kontakta stiftskonsulent Johanna Knutsson på johanna.knutsson@svenskakyrkansunga.se
eller ring 018-68 07 16.