Information om coronaviruset/COVID-19

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stifts ordförande, vice ordförande och konsulent ansvarar för att bevaka händelseutvecklingen genom att följa rekommendationer som Uppsala stifts krisledningsgrupp ger samt den information som regeringen, Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter ger. I takt med att situationen förändras kan vi komma att uppdatera vår information.

Läger och andra mötesplatser

Sedan den 29 September finns det inga restriktioner för antalet deltagare. Det gör det möjligt för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift att erbjuda några mindre mötesplatser under hösten 2021. Eftersom större mötesplatser behöver planeras med god framförhållning är våra läger inställda under höstterminen. Istället planerar vi för att återgå till ordinarie verksamhetsplan från 2022.

Verksamhet i lokalavdelningar

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift uppmanar de församlingar och lokalavdelningar som ännu inte har återupptagit verksamheten för barn och unga att snarast göra det. Församlingarna behöver skapa säkra mötesplatser där barn och unga kan få träffas. Det är alltså viktigt att verksamheten inte är inställd längre än nödvändigt och att när den behöver ställas om bör det ske i samråd med de barn och unga som berörs. Biskopsmötet framhäver vikten av att barn och ungdomsverksamheten är en viktig del i församlingen och därför inte rent generellt ska ställas in.

Behöver du prata med någon?

Det kan vara skönt att få prata med någon om det är något som känns jobbigt. Du kan prata med någon präst eller annan anställd i din församling. Det går också bra att höra av sig till jourhavande präst dit du kan ringa, chatta eller skicka digitalt brev, läs mer här: svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Svenska Kyrkans Nätvandrarchatt finns för dig som är mellan 12 och 25 år. Du är välkommen att prata med en trygg vuxen om precis vad du vill som kanske känns och är svårt eller jobbigt. Gå in på https://www.svenskakyrkan.se/natvandrare/chatt och läs för mer information.

Frågor?
Kontakta stiftskonsulent Johanna Knutsson på johanna.knutsson@svenskakyrkansunga.se eller ring 018-68 07 16.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.