Policydokument

Svenska Kyrkans Ungas policys

Policydokument och riktlinjer

Policydokument och riktlinjer finns till för säkerställa att Svenska Kyrkans Ungas syfte finns med i allt vi gör. De är fastställda av distriktsstyrelsen och tillämpas av distriktet.

Drogpolicy

Etik- och miljöpolicy

Policy om kommunikation

Resepolicy

Policy om tillgänglighet

Avbokningsregler

 

Svenska Kyrkans Unga på förbundsnivå har också tagit fram ett Mervärdesdokument, som innehåller mjuka värden och berättelser från medlemmar om vad Svenska Kyrkans Unga betyder för dem. Tanken är att medlemmar, förtroendevalda och anställda ska kunna använda dokumentet för informationsspridning och rekrytering av medlemmar och lokalavdelningar.