Stadgar

Stadgar är varje förenings egna regelverk.

Stadgarna för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift hittar du här (antagna 2017).

Alla lokalavdelningar behöver ha stadgar uppladdade på Medlemssidorna under rubriken ”organisationsfil”. Läs mer i manualen för Medlemssidorna om hur du gör det.

Nedan kan du ladda hem stadgarna genom att klicka på respektive länk.

Lokalavdelning

Förslag till normalstadgar

Kommentarer till förslag på normalstadgar

Förbundet

Gå in på Svenska Kyrkans Unga på förbundsnivås hemsida för att se de stadgar som gäller för organisationen på förbundsnivå. Här hittar du länken.