Vill du engagera dig?

 

Vill du engagera dig?

Tillsammans är vi Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift! Alla medlemmar som vill har möjlighet att engagera sig i och finnas med i den verksamhet som distriktet gör. Det finns flera olika uppdrag du som medlem kan ha över kortare eller längre tid.

Just nu letar vi efter:

SAMVERKANSGRUPPEN FÖR VÄGVAL

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift och Uppsala stift samarbetar kring Vägval: Volontär-helgerna. Det samarbetet samordnas av en samverkansgrupp som består av både stiftsanställda, representanter från Svenska Kyrkans Ungas distriktsstyrelse och medlemmar i Svenska Kyrkans Unga. Just nu är en av de två medlemsplatserna ledig och vi söker dig som är 20+, har varit med på flera Vägval: Volontär-helger och har ledarerfarenhet. Uppdraget sträcker sig från nu och ett år framåt, med möjlighet till förlängning. Mer information hittar du här

 

KURSLEDNING FÖR BARNKONSEKVENSANALYS

Svenska Kyrkans Unga tycker att det är viktigt att barn och unga själva får ge sina erfarenheter och önskemål till församlingens/pastoratets verksamhet. BKA-utbildningen gör Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift tillsammans Uppsala och Sensus. Lär mer här!
Vill du vara med och planera dessa utbildningar? Skicka då e-post till uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se

VOLONTÄRER TILL DISTRIKTSÅRSMÖTET 2020

Den 24-26 april bjuds alla aktiva lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift in till distriktsårsmöte. Vill du hjälpa till under årsmötet kan du skicka e-post till uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se med intresseanmälan.

PRESIDIE UNDER DISTRIKTSÅRSMÖTET

Vill du vara med och leda distriktsårsmötet? Att vara med i presidiet innebär att du antingen är ordförande och leder mötet eller att du är sekreterare och skriver protokoll.  Läs mer här

DISTRIKTSSTYRELSE

Vill du vara med och driva distriktet framåt? Varje år väljs en distriktsstyrelse som leds av distriktsordföranden. Att vara med i distriktsstyrelsen innebär att du arbetar med distriktets verksamhet och driver arbetet framåt. Lär mer här

VALBEREDNING

Ett av de viktigaste uppdragen du kan ha! Valberedningen är den grupp som ansvarar för att förbereda de val som ska göras på nästa distriktsårsmöte. Valberedningen arbetar under året med att ta emot de nomineringar som kommer och samtidigt letar de efter medlemmar som vill ha olika uppdrag. Utifrån det tar valberedningen fram ett förslag på vilka de tycker ska ha olika uppdrag.  Läs mer här

 

OMBUD TILL RIKSÅRSMÖTET

Var med och påverka Svenska Kyrkans Unga nationellt! Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Varje distrikt utser representanter på sina distriktsårsmöten som sedan representerar distriktet, i vårt fall Uppsala, på plats. Läs mer här

 

OMBUD TILL DE UNGAS KYRKOMÖTE

Var med och påverka Kyrkomötet! Inför Kyrkomötets årliga träff bjuder Svenska Kyrkans Unga in till De Ungas Kyrkomöte. Kyrkomötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ och på De Ungas Kyrkomöte samtalar deltagarna om några i förväg utvalda motioner. Utifrån samtalen skrivs motionssvar ihop och delas ut till alla ledamöter i kyrkomötet. Läs mer här

 

Vi letar hela tiden efter personer som vill vara med i framtida planeringsgrupper och personer som vill sitta på olika förtroendeuppdrag.

 

FRÅGOR OCH INTRESSEANMÄLAN?
Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ring konsulent Johanna Knutsson på 018-68 07 16.