Utskott

Distriktsstyrelsen är indelad i utskott som har olika ansvarsområden. Ledamöterna har därigenom möjlighet att fokusera sin tid och energi på det de brinner för och får specialkompetens inom olika områden.

Varje utskott leds av en sammankallande och har verksamhets- och budgetansvar inom sitt område. Utöver det får de ibland kortare uppdrag av distriktsstyrelsen, som de arbetar med och på kommande möte rapporterar tillbaka till styrelsen hur det går.

Just nu finns det tre utskott: två verksamhetsutskott indelade i olika åldersgrupper och ett kommunikationsutskott. Alla utskott har vid behov möjlighet att adjungera konsulenten eller annan stiftsmedarbetare till enskilda möten.

Gå in på respektive flik för att se vad de olika utskotten har för uppgifter, vilka som är med i dem och hur du kommer i kontakt med utskottet.