Utskott

Distriktsstyrelsen är indelad i utskott som har olika ansvarsområden. Ledamöterna har därigenom möjlighet att fokusera sin tid och energi på det de brinner för och får specialkompetens inom olika områden.

Varje utskott leds av en sammankallande och har verksamhets- och budgetansvar inom sitt område. Utöver det får de ibland kortare uppdrag av distriktsstyrelsen, som de arbetar med och på kommande möte rapporterar tillbaka till styrelsen hur det går.

Just nu finns det tre utskott: verksamhetsutskottet, kommunikationsutskottet och demokratiutskottet.

Frågor?
Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.