Utskott

Distriktsstyrelsen är indelad i utskott som har olika ansvarsområden. Ledamöterna har därigenom möjlighet att fokusera sin tid och energi på det de brinner för och får specialkompetens inom olika områden.

Varje utskott leds av en sammankallande och har verksamhets- och budgetansvar inom sitt område. Utöver det får de ibland kortare uppdrag av distriktsstyrelsen, som de arbetar med och på kommande möte rapporterar tillbaka till styrelsen hur det går.

Just nu finns det tre utskott:

Demokratiutskottet: Utskottet ansvarar för kontakten med lokalavdelningarna och medlemskampanjerna. Det ingår också att också att hitta medlemmar som vill vara med och planera distriktsårsmötet samt att tillsätta kursledning för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stifts kursledning för arbetet med Barnkonsekvensanalys.

Kommunikationsutskottet: Utskottet ansvarar för att möjliggöra kontakten mellan distriktsstyrelsen och lokalavdelningarna. Utskottet ansvarar för att uppdatera distriktets sociala medier och hemsida och att det finns en fotograf på arrangemangen.

Verksamhetsutskottet: Verksamhet är ett nytt utskott som ersätter de gamla barn- och ungdomsutskotten. Utskottet bildades för att få en tydlig överblick över utskottets uppdrag. Verksamhetsutskottet ansvarar för att erbjuda ett brett utbud av läger och utbildningar för lokalavdelningar och medlemmar.  I utskottets arbetsuppgifter ingår att planera för datum, plats, och att föreslå planeringsgrupper.

Utskottet ansvarar också för distriktets arbete med pilgrimsBarn.

Frågor?
För åldrarna 0-12 kontakta verksamhetsutskottet på epost: uppsalabarn@svenskakyrkansunga.se
För åldrarna 13-30 kontakta verksamhetsutskottet på epost: uppsalaungdom@svenskakyrkansunga.se
Kontakta kommunikationsutkottet på e-post: uppsalakom@svenskakyrkansunga.se
Kontakta demokratiutskottet på epost: uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se

eller ring konsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.