Barnutskottet

Barnutskottet

Barnutskottet ansvarar för de yngsta medlemmarna i Svenska Kyrkans Unga. De ansvarar för att hitta medarrangerande församling till Barndygn med pilgrimsBarnsinriktning och medlemmar som vill vara med och planera det arrangemanget eller Hopp och Skoj.
I utskottets arbetsuppgifter ingår också att från Svenska Kyrkans Ungas sida ansvara för pilgrimsBarn.
Frågor?
Kontakta barnutskottet på epost: uppsalabarn@svenskakyrkansunga.se
eller ring konsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16