Demokratiutskottet

Demokratiutskottet

Demokratiutskottet ansvarar för kontakten med lokalavdelningarna och medlemskampanjerna. Det ingår också att också att hitta medlemmar som vill vara med och planera distriktsårsmötet samt att tillsätta kursledning för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stifts kursledning för arbetet med Barnkonsekvensanalys

Frågor?
Kontakta demokratiutskottet på epost: uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring konsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16