Demokratiutskottet

Demokratiutskottet ansvarar för kontakten med lokalavdelningarna och medlemskampanjerna. Det ingår också att också att hitta medlemmar som vill vara med och planera distriktsårsmötet samt att tillsätta kursledning för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stifts kursledning för arbetet med Barnkonsekvensanalys

Frågor?
Kontakta demokratiutskottet på epost: uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring konsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.