Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvarar för att möjliggöra kontakten mellan distriktsstyrelsen och lokalavdelningarna. Utskottet ansvarar för att uppdatera distriktets sociala medier och hemsida och att det finns en fotograf på arrangemangen.

Frågor?
Kontakta kommunikationsutkottet på e-post: uppsalakom@svenskakyrkansunga.se
eller ring konsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.