Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvarar för att möjliggöra kontakten mellan distriktsstyrelsen och lokalavdelningarna. Utskottet ansvarar för att uppdatera distriktets sociala medier och hemsida och att det finns en fotograf på arrangemangen.

Frågor?
Kontakta kommunikationsutkottet på e-post: uppsalakom@svenskakyrkansunga.se
eller ring konsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16