Ungdomsutskottet

Ungdomsutskottet

Ungdomsutskottet ansvarar för medlemmar i Svenska Kyrkans Unga som är ungdomar och unga vuxna. I utskottets arbetsuppgifter ingår att hitta medlemmar som vill vara med och planera Hel och helig.

I utskottets uppgifter ingår också att tillsätta medlemmar i samrådsgruppen för Vägval.

Frågor?
Kontakta ungdomsutskottet på e-post:uppsalaungdom@svenskakyrkansunga.se
eller ring konsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16