Internationellt arbete

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift vill satsa på det internationella arbetet som ett komplement till den verksamhet som sker i församlingar och lokalavdelningar. Det här är ett sätt att få upptäcka både andra delar av världen och mer av den världsvida kyrkan.

Svenska Kyrkans Unga har en plats i Uppsala stifts internationella kommitté. Här kan du läsa mer om deras arbete.

Svenska kyrkans arbete med internationella frågor samlas under ACT Svenska kyrkan. Svenska Kyrkans Unga vill tipsa om två sätt att engagera sig:

För dig som är 16-30 år och vill göra en insats hemifrån finns det möjlighet att vara Ageravolontär. Läs mer här

För dig som är 18-30 år och vill delta i ett utbyte finns det möjlighet att åka som stipendiat via Ung i den världsvida kyrkan.
Här kan du läsa mer om projektet

Livsresan

Livsresan är ett läger för medlemmar 20+ i tre delar

  • ett förmöte där vi får lära känna varandra och planera inför vår gemensamma resa
  • gemensam resa till en plast som möjliggör andlig fördjupning
  • en återträff där vi får dela minnen och fundera och reflektera på hur vår inre resa kan fortsätta utifrån det vi har upplevt.

Svenska Kyrkans Unga planerar livsresan var tredje år. Nästa resa som Svenska Kyrkans Unga planerar sker 2023.

Frågor?

Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se eller
ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.