RAMSCHEMA 2022

Torsdag 4/8

12.30- 14.00                            Incheckning
14.00-14.45                             Årsmötesskolor
14.00-15.00                             Samling för distriktsansvariga
15.30-16.15                              Inledningsgudstjänst
16.45                                         Mötets öppnande
17.30-19.00                             Middag
19.30- 21.30                            Plenum
21.30                                         Kvällsfika
23.00                                         Tyst för natten

Fredag 5/8

07.30-08.30  Frukost
08.30                                         Morgonbön
09.00-10.00                            Idétorg
10.15-11.30                              Utskottsförhandlingar
11.30-13.00                             Lunch
13.00-16.30                             Utskottsförhandlingar fortsätter
16.30-18.30                             Middag/distriktsträff
18.30-21.00                             Plenum
21.00                                         Kvällsandakt
21.30                                         Kvällsfika
23.00                                         Tyst för natten/Alternativt: nattmangling 22-01.00

Lördag 6/8

07.30-8.30                              Frukost
08.30                                         Morgonbön
09.00                                         Plenum
11.30-13.30                             Lunch/distriktsträff
13.30                                         Plenum
17.00-18.30                             Middag
18.30                                         Plenum
21.00                                         Kvällsandakt
21.30                                         Kvällsfika
23.00                                         Tyst för natten/Alternativt: nattmangling 22-01.00

Söndag 7/8

07.30-8.30                              Frukost
09.00-10.45                            Plenum
11.00                                          Avslutningsgudstjänst
12.00-13.30                             Lunch
13.30                                         Hemresor börjar

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.