För dig som är registeransvarig i en lokalavdelning

Medlem i Svenska Kyrkans Unga

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

 

Svenska Kyrkans Unga har cirka 13 500 medlemmar i hela Sverige. Du kan vara medlem eller stödmedlem. Medlemmen är grundbulten i Svenska Kyrkans Unga, utan medlemmen finns inte organisationen.

Tillsammans är vi många!

 

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Fler anledningar att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga:

– En medlem en röst.

– Som medlem har man rätt att vara med och påverka i lokalavdelningen, distriktet och förbundet.

– I Svenska Kyrkans Unga lyssnar alla på varandra och allas röster är lika mycket värda. Demokratin ska anpassas efter medlemmarnas förutsättningar och ta hänsyn till ålder, språk, kunskap och erfarenheter.

– Ensam kan det vara svårt att påverka Svenska kyrkan, men tillsammans med andra är det lättare. Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.

– För Svenska Kyrkans Unga är solidaritet bland annat att bry sig om varandra. Som medlem har man en trygghet i en organisation som ställer upp när det behövs.

– Svenska Kyrkans Unga vill skapa en plats för barn och ungdomar i församlingen där man får lära och växa på sina villkor.

– Barn och ungdomar är kyrkans framtid redan idag. Tillsammans formar unga och gamla en levande kyrka för alla åldrar.

– Svenska Kyrkans Unga – att vara många och dela tron på Gud – som medlem blir man delaktig i ett större sammanhang.

– Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.