Efter lokalavdelningens årmöte

När lokalavdelningen har haft sitt årsmöte är det dags att uppdatera Medlemssidorna. Detta görs av den som är registeransvarig i lokalavdelningen.

Årsmöte i lokalavdelningen Nr. 10 hittar du listan på saker som ni behöver följa upp efter lokalavdelningens årsmöte.

Manual till Medlemssidorna

Den som är registeransvarig kan ta hjälp av manualen för Medlemssidorna. Sedan den skrevs har det gjorts en uppdatering av Medlemssidorna där funktionerna är de samma men utseendet är lite nytt. Det innebär att knapparna kan se ut på ett annat sätt och inte alltid sitter på samma ställe som det visas i manualen. Manualen är i PDF-format och kan sparas eller skrivas ut  och du hittar den under Blanketter och dokument.

Ny som registeransvarig?

Är du ny som registeransvarig? Då kanske du vill lära dig mera. Ta kontakt med ditt distrikt för att höra om de har någon utbildning på gång, eller om de kan göra ett lokalavdelningsbesök hos er där du får lära dig vad du behöver kunna för att utföra dina uppgifter. Vill du ha support via telefon är du välkommen att höra av dig till distriktet eller till förbundskansliet.

Frågor och vidare hjälp

Hör gärna av dig till ditt distrikt eller till förbundskansliet på telefon 018-640 640 eller e-post unga@svenskakyrkansunga.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.