Stipendier och fonder

Övriga stipendier och fonder

Bedriver din lokalavdelning körverksamhet? Då har ni möjlighet att få ett stipendium från Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund!

Öronmärkta musikpengar

Svenska Kyrkans Unga fick en rikskollekt under 1990-talet med pengar som är öronmärkta för musik. Från och med år 2016 delas dessa pengar ut varje år till en barn- och/eller ungdomskör och en ledare för en sådan kör, anställd eller ideell.

Fullständiga regler och villkor för att ansöka om stipendiet hittar du under Blanketter och dokument. 

Jämna år delas stipendiet ut under hösten på Sveriges Kyrkosångsförbunds Barnkörfest. Förslag på stipendiat jämna år lämnas senast 1 maj.

Udda år delas stipendiet ut under våren på Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomskörfest. Förslag på stipendiat udda år lämnas senast 10 februari.

De senaste åren har stipendiet gått till

2017: Skara domkyrkas ungdomskör och Jonas Östlund

2018: Barnkörerna i S:ta Birgitta kyrka, Västerleds församling och Kari Engesnes

2019: Falu ungdomskör och Kerstin Börjeson

Tips till förbunds- eller distriktsstyrelser

Vill du tipsa om stipendiat kan du höra av dig till förbundsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga eller förbundsstyrelsen för Sveriges Kyrkosångsförbund. Förslag kan även lämnas från Svenska Kyrkans Ungas distrikt eller Sveriges Kyrkosångsförbunds delförbund.

Frågor? Kontakta förbundsordförande Tova Mårtensson på tova.martensson@svenskakyrkansunga.se eller Sveriges Kyrkosångsförbund på info@sjungikyrkan.nu

 

Gustav V:s 90-årsfondGustav V:s 90-årsfond har som ändamål att uppmuntra ideell ungdomsverksamhet. Bidrag ges till svenska riks-, distrikts- och lokalorganisationer för:

1. Deltagande i ungdomsledarutbildning med tonvikt dels på internationell verksamhet, dels på uppsökande verksamhet.

2. Projekt som syftar till bestående kontakter och utbyte mellan organisation i Sverige och ett främmande land. Projekten bör leda till att ungdomarna själva, även i det land som kontakten avser, får ta ansvar för verksamheten.

Ansökningsblanketten kan beställas genom fonden. Skicka in ett frankerat svarskuvert till: Konung Gustav V:s 90-årsfond, Kungliga slottet, 111 30 Stockholm. Information (och ansökningsblanketter) finns på fondens hemsida: www.gv90.a.se.

Ansökan skickas till: Svenska Kyrkans Unga, 753 09 Uppsala, senast den 15 februari.

För mer info kontakta förbundskansliet på 018-640 640.

Lokalt aktivitetsstöd

Kom ihåg att skicka in ansökan om lokalt aktivitetsstöd till er kommun. Ring kommunen och fråga om regler och sista ansökningsdatum.

Har du andra tips på var lokalavdelningar kan söka bidrag till sin verksamhet, skicka det till Maria Ekstedt, medlemshandläggare:
maria.ekstedt@svenskakyrkansunga.se eller ring 018-640 642.

Söka pengar från stiftelser

Alla som har varit ansvariga för ekonomin i en förening eller en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga har säkert funderat på om det går att få pengar från någon annanstans.

I Sverige finns många stiftelser som förvaltar pengar för att kunna dela ut dem till olika ungdomsprojekt. Stiftelser uppskattar ofta att få förslag på idéer att stödja.

Rutinerna för hur det går till att söka pengar från stiftelser varierar från stiftelse till stiftelse. Flera stiftelser ställer ganska formella krav på ansökan. Det kan vara bra att ha koll på saker som vem som är firmatecknare för föreningen.

I länsstyrelsernas stiftelseregister kan du söka efter stiftelse i ditt distrikt eller i din församling som kan stödja er verksamhet. Tänk på att söka så lokalt som möjligt. Sök på er kyrka eller församling, det ökar chanserna att hitta en stiftelse som kan stödja just er.

Stiftelseregistret

 

Här hittar du manualen för medlemssidorna.

Frågor?

Kontakta distriktet eller förbundskansliet.

Medlemshandläggare på förbundskansliet:
Dan Westerberg, tel 018-640 649 eller e post dan.westerberg@svenskakyrkansunga.se
Maria Ekstedt, tel 018-640 642 eller e-post maria.ekstedt@svenskakyrkansunga.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.