Rekryteringsmaterial

Marknadsföring & medlemsrekrytering

Det finns många sätt att låta fler hitta till Svenska Kyrkans Unga. Det kan ske genom möten med människor såväl i kyrkan och församlingshemmet som på andra ställen på orten. Men det går också att nå ut via nyhetsbrev, församlingsblad eller sociala medier.  

Oavsett tid på året kan lokalavdelningen rekrytera nya medlemmar. Här nedan finns material för både marknadsföring och rekrytering som ni kan använda i er verksamhet. Läs mer om hur ni kan jobba med rekrytering här.

Längst ner finns en film som ni kan dela via sociala medier eller visa vid era träffar, där medlemmar berättar varför de väljer att vara med i Svenska Kyrkans Unga. 

Frågor?  

Kontakta kommunikatör Cecilia Bergström, cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se eller 018-640 651. 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.