Fördjupning

Fördjupa din tro!

Här hittar du olika områden som du kan inspireras av för att bearbeta och fördjupa din tro på olika sätt, ensam eller tillsammans med andra.

Tron på Gud skänker trygghet och glädje mitt i det vardagliga livet. Den är en trygghet när det stormar och man har svårt att få fotfäste, samtidigt som den är närvarande i livets ljusa och goda stunder också.

Tron och bönen hjälper oss att göra riktiga val och att orka gå vidare. Svenska Kyrkans Unga är en gemenskap, men tron är personlig. Var och en kan närma sig Gud på det sätt som känns bäst för en själv.

Om du har en personlig fråga kan du kontakta vår nätpräst Ellen, natprasten@svenskakyrkansunga.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.