E-utbildning om psykisk ohälsa

Utveckla organisationen

https://www.youtube.com/watch?v=DCHn4RyTQK4

Ny e-utbildning om psykisk hälsa till barn- och ungdomsledare

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för barn- och ungdomsledare. ”Ledare som lyssnar” ska bidra till att rusta ledare med kunskap som gör att de kan ge bättre stöd till de barn och unga som de leder. 

Bakgrunden är att allt fler unga rapporterar psykisk ohälsa, till exempel att de ofta känner oro, har ont i huvudet eller i magen och har svårt att sova. Samtidigt säger många unga att de saknar närvarande vuxna i samhället som lyssnar.

Den nya utbildningen ger grundläggande kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa och hur ledare kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt. Utbildningen är uppdelad i fyra delar och tar en dryg timme att genomföra i sin helhet. Med hjälp av filmer, interaktiva övningar, faktatexter och reflektionsfrågor får ledare konkreta och enkla tips på hur man kan bli bättre på att fråga och att lyssna, samt när och hur man kan guida vidare till mer stöd och hjälp. Utbildningen ger också stöd och tips när det gäller att stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som ledarna möter. Utbildningen är kostnadsfri och fungerar både på dator, läsplatta och mobil.

E-utbildningen är framtagen på uppdrag av regeringen. Målet är att de ledare som gått e-utbildningen ska kunna vara mer närvarande, stödjande och trygga i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt.

Läs mer och gå utbildningen på ledaresomlyssnar.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.