Om att vara kristen

Vad betyder det egentligen att ”vara kristen”? 

Läs i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41-47.

Man brukar ta den här texten som exempel på hur en kristen gemenskap ska se ut. De fyra ”benen” som håller den uppe är Bibelundervisningen, Bönen, Brödsbrytelsen och Brödragemenskapen. Hur är det i en församling i Svenska kyrkan idag, enligt din egen erfarenhet? Hur tror du att det här idealet fungerar? Hur är det för den som är ung och kommer in i en församling?

Diskutera:

a)  Är det viktigt att läsa Bibeln, och varför i så fall? Vad ska jag läsa i Bibeln? Hur ofta och på vilket sätt ska man läsa Bibeln? Kan alla förstå Bibeln?

b) När och hur ska jag be? Vad är bön, och varför ber vi? Kan man be hur som helst? Ska man be själv eller tillsammans med andra?

c) Är det viktigt att gå till nattvarden? Varför är nattvarden viktig? Kan alla gå till nattvarden? Varför har några svårt för att ta nattvard?

d) Vilka är det jag ska ha gemenskap med och hur ska den se ut? Vilka är ”församlingen”? Måste jag gilla alla kristna? Varför finns det olika kyrkor, och spelar det någon roll var man är med?

Vad sade Jesus?

 

Det kan vara tufft att vara kristen:
Läs:  Matteusevangeliet  (5:11-12),  (5:13-16)

Lukasevangeliet  (9:23-24)

Diskutera: Har du känt dig påhoppad eller lämnad utanför för att du är kristen? När är det problematiskt att säga/visa att man är kristen? Vad är det som är svårt?

 

Vad gör en kristen?
Johannesevangeliet (15:12)

Matteusevangeliet (6:2-4),  (6:14)

Johannesevangeliet (8:32)

Matteusevangeliet (7:1), (7:21-23)

Diskutera: Kan du ge exempel på vad du tycker är viktigast att göra när man är kristen? Hur vill du att det ska märkas om du eller någon annan är kristen? Vad är svårast?

 

Jesus lovar också sina lärjungar något:
Löfte: Kom till mig ni som är tyngda av bördor, jag ska ge er vila. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. (Matteusevangeliet 11: 28-30)

Löfte: Där två och tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matteusevangeliet 18:20)

Löfte: Be så ska ni få, sök, så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. (Lukasevangeliet 11:9)

Löfte: Den som tror på Sonen har evigt liv. (Johannesevangeliet 3:36)

Diskutera: Vilket löfte betyder mest för dig och varför det?

 

Vad skiljer lärjungar från andra?
Om ni inte blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. (Matteusevangeliet 18:1-3)

Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. (Matteusevangeliet 20:26)

Med er är det annorlunda: den störste bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. (Lukasevangeliet 22:26)

Diskutera: Hur är man om man blir som ett barn – vad tror du att Jesus menar? Hur är den som vill vara andras tjänare? Hur vill du vara? Vad är bra och svårt med det här?

 

Bön:
Sitt i ring och var tysta, spela ev. svag musik i bakgrunden om det känns bättre. Gå en runda, låt var och en nämna ett ord, en mening eller en känsla som de tar med sig från idag. Be alla att sluta ögonen och be:

Gud, du ser oss som sitter här i ringen och alla tankar vi bär på.  Tack för att du låter oss alla få vara dina barn, dina vänner, dina lärjungar. Tack för att du inte bryr dig om inträdesprov, poäng eller prestationer i ditt rike. Nu ber vi dig, hjälp oss att bli mer som barn, som du vill att vi ska vara. Hjälp oss att lämna plats för andra. Hjälp oss att tro på att världen kan bli en mer rättvis och fredlig plats för alla. Tack för att du litar på att vi kan hjälpa dig och göra en skillnad i våra liv. Hjälp oss när vi läser Bibeln och när vi ber att förstå mer av vad du vill. Förlåt oss när vi inte vågar tro på oss själva och de gånger när vi bara tänker på vad som är bäst för oss. Vi lämnar allt jobbigt till dig, vår rädsla, våra tvivel och det som gör oss själva och andra illa. Tack för att du beskyddar oss och finns hos oss, alla dagar till tidens slut. Amen.

Be Gud som haver, eller Vår fader tillsammans.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.