En serie om Jesus

Från och med den 22 januari kommer vi var tredje vecka lägga upp inspelad fördjupningsundervisning på vår Youtube-kanal. Sju präster från olika delar i landet kommer i år leda oss allt djupare i frågan om vem Jesus är, vad han gjorde och varför det är relevant för oss idag. Olika teman kommer ge oss en fördjupad förståelse för Jesus och vi hoppas att dessa inspelningar kommer att vara till välsignelse. Var tredje fredag kommer nya avsnitt att släppas.

 

1 – Den historiske Jesus, 22 jan

Vad kan vi egentligen veta om Jesus, alltså rent historiskt. Vad kan vi med rent vetenskapliga belägg hålla för troligt och möjligt? Vem var Jesus? Vad gjorde han? Simon Hedlund som är präst i Hille församling kommer hjälpa oss att gå på djupet med dessa frågor.

 

2 – Jesus som Gud, 12 feb

I evangelierna och senare även i Kyrkans historia framställs Jesus som både Gud och människa. Helt och fullt Gud och helt och fullt människa. Vad innebär det att Jesus är Gud? Vilka belägg har vi för att säga det? Dessa frågor kommer Pontus Adefjord som är präst i Knivsta församling hjälpa oss att gå på djupet med.

 

 

 

 

 

 

Till alla inspelade videos finns möjligheten att ställa frågor direkt i kommentarsfältet eller via tro@svenskakyrkansunga.se