En Serie om Jesus

En serie om Jesus

En serie om Jesus är ett nytt Youtube-projekt som består av fördjupningsundervisning på Youtube.

Sju präster från olika delar i landet kommer under 2021 leda oss djupare i frågan om vem Jesus är, vad han gjorde och varför det är relevant för oss idag.

Du hittar alla avsnitt i spellistan – En serie om Jesus på Youtube. Nya avsnitt släpps var tredje fredag.

1

1- Den historiske Jesus

Vad kan vi egentligen veta om Jesus, alltså rent historiskt. Vad kan vi med rent vetenskapliga belägg hålla för troligt och möjligt? Vem var Jesus? Vad gjorde han? Simon Hedlund som är präst i Hille församling kommer hjälpa oss att gå på djupet med dessa frågor.

 

2

2 - Jesu naturer – Jesus som Gud

I evangelierna och senare även i Kyrkans historia framställs Jesus som både Gud och människa. Helt och fullt Gud och helt och fullt människa. Vad innebär det att Jesus är Gud? Vilka belägg har vi för att säga det? Dessa frågor kommer Pontus Adefjord som är präst i Knivsta församling hjälpa oss att gå på djupet med.

 

3

3. Jesu naturer II - Jesus som människa

I det här avsnittet ger Catharina Carlsson som är präst i Strängnäs domkyrkoförsamling en fördjupning om Jesus som människa. Jesus hade en dubbel natur. Han var på samma gång Gud och människa. Den gudomliga sidan av Jesus är som en del av Guds väsen som återfötts i en människas kropp. Samtidigt så är han en vanlig människa med en människas förmåga att lida och känna ångest. De har två sidorna är sammansmälta i varandra.

4

4. Jesu Passion

I detta avsnitt får vi följa den första av två delar om Jesu passionsberättelse, det vill säga om hans lidande. Sarah Lantz som är präst i Luleå domkyrkoförsamling berättar i detta avsnitt om skärtorsdagen, dagen då Jesus tvättade lärjungarnas fötter och instiftade nattvarden där han ger sig själv till oss. För att kunna förstå påskdagen är det viktigt för oss att också förstå dagarna som ledde fram till påskdagen.

5

5. Jesu Passion del 2

I detta avsnitt får vi följa den andra av två delar om Jesu passionsberättelse, det vill säga om hans lidande. Sarah Lantz som är präst i Luleå domkyrkoförsamling berättar i detta avsnitt om långfredagen, dagen då Jesus dömdes till döden. Jesus får själv bära sitt kors till Golgata, en kulle utanför staden, där han korsfästs. När Jesus ger upp andan och dör skakar jorden och soldaten som vaktar korset säger: ”Den mannen måste ha varit Guds son”. En soldat sticker sin lans i Jesus sida för att konstatera att han är död. En av lärjungarna tog sedan ner Jesus kropp, lindade den med linnebindlar och kryddor och lade honom i en grav i närheten av platsen där han korsfästs.

6

6. Jesu uppståndelse

I detta avsnitt får vi lyssna på Catharina Carlsson som är präst i Strängnäs domkyrkoförsamling om Jesu Uppståndelse. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Därför är också korset det kristna tecknet, symbolen för hoppet, vändpunkten från död till liv.

7

7. Jesus och Kyrkan

I detta avsnitt möter vi Ingrid Norén Nilsson som är präst i Dalby församling. Hon tar oss med på en resa genom vårt judiska arv ända in till vår tid. I videon ger hon oss olika förklaringar vad kyrkan egentligen är och vad Jesus vill med sin kyrka.

8

8. Jesus titlar - Kristus

I det här avsnittet pratar Simon Hedlund, präst i Hille församling om Jesus titlar och innebörden av Kristus. Vad säger alla dessa namn och titlar om vem Jesus är? Jesus mest vanliga titel, ”Messias/Kristus”, betyder ”den smorde” och innebär kortfattat, med vårt svenska språkbruk, att han är ”krönt”.

9

9. Jesus titlar - Guds Son

När många människor ska beskriva Jesus så är titeln Guds Son någonting som ofta kommer upp. Vad innebär detta begrepp och hur kan vi tala om Jesus som Guds Son? Detta och mycket mer kommer Johan Garde att berätta för oss i denna video.

10

10. Jesus titlar - Guds lamm

Varför kallar vi Jesus för Guds lamm? Vad menar vi och vad betyder det? Detta och mycket mer kommer Johan Garde som präst i Mjölby församling att berätta för oss i denna video.

11

11. Jesus titlar - Ordet

Vad betyder att Jesus är Ordet? Vad är Guds ord? Och vad innebär det att Ordet blev människa? Frida Johansson förklarar och fördjupar i dessa frågor.

12 - Jesus och nattvarden

12. Jesus och Nattvarden

Varför firar vi nattvard egentligen? Vad är historien bakom denna till synes enkla men så betydelsefulla måltid? Det och mycket mer tar Ingrid Norén Nilsson upp i det tolfte avsnittet av vår serie om Jesus. Se, lyssna och dela med dig av denna videon!

13

13. Jesus titlar - Präst, profet, kung

Jesus är präst, han är profet, och han är också kung! Men vad betyder det? Vad innebär det att vara en präst? Vad innebär det att vara en profet? Och vad innebär det egentligen att vara en kung? Och har det något med oss att göra också? Lyssna och njut av Pontus Adefjords undervisning! Dela gärna även med dig av videon!

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.