Bibelsamtal

Två metoder för att leda samtal om Bibeln

Är du sugen på att läsa Bibeln i grupp men vet inte hur? Här kommer två tips på metoder för att i grupp läsa bibeltexter och få dem att tala om Gud i vår egen tid och situation. Båda metoderna är mycket gamla men fungerar lika bra idag. Poängen är att ingen expert talar om vad texten betyder utan att den kommer att betyda olika saker för var och en av oss. Vill du veta mer? Sök gärna på begreppen på Google så hittar du mer information.

LECTIO DIVINA

Lectio divina betyder gudomlig läsning. Uttrycket kommer från Benedikt av Nursias klosterregel som skrevs på 500-talet. Texten läses tre gånger, mycket långsamt. Den första gången ska deltagarna i gruppen först enskilt fundera på vad texten betyder och om det finns något som särskilt sticker ut, något de fäster sig vid och sedan dela i gruppen, de som vill. Den andra gången funderar deltagarna på om det finns något särskilt ord eller fras som sticker ut, som de fäster sig vid. Och den tredje gången hur det ordet eller frasen kopplas ihop med det egna livet. Delande i gruppen är frivilligt men kan göras antingen två och två eller i hela gruppen.

IGNATIANSK VÄGLEDNING

Metoden kommer från Ignatius av Loyola som grundade Jesuitorden 1540. Denna metod är ett sätt att läsa Bibeln med hela kroppen och alla sinnen. Börja med att känna in kroppen. Ta några djupa andetag och sätt er sedan ned. Blunda gärna. Den som leder berättar eller läser bibeltexten långsamt och frågar sedan hur det ser ut i denna scen? Vad ser deltagarna? Vad känner de inför det de ser? Ledaren kan läsa eller berätta texten ytterligare en gång och frågar sedan vad bibeltextens personer säger till varandra? Hur pratar de med varandra? Pratar någon till de som deltar i övningen? Efter den tredje berättelsen eller läsningen kan ledaren fråga om det finns något deltagarna vill säga till personerna i texten? Eller tar de en av rollerna i texten själva? När alla tre omgångar är avklarade kan deltagarna i gruppen berätta för varandra vad de upplevt och kanske hur det påverkat dem. Precis som i Lectio divina är delandet i gruppen frivilligt.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.