Material mot sexuella övergrepp

Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer #5

Sveriges Kristna Råd tog 2018 fram nya riktlinjer för sexuella övergrepp. Riktlinjerna är ett sätt att lyfta frågan och att visa på möjliga sätt att undvika att sexuella övergrepp sker samt råd och tips om hur man ska agera när övergrepp har skett. Ladda ner det här.

Vad gör vi nu? heter materialet från Svenska kyrkan som innehåller riktlinjer för att förebygga och bemöta sexuella övergrepp.

Materialet innehåller olika delar som teologisk reflektion, intervjuer med människor som arbetar med frågorna, erfarenheter från drabbade, och information om hur lagar och regelverk ser ut.

Ladda ner materialet här

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.