Syftesparagrafen

Bibelstudium kring Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf

Syftesparagrafen: ”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Del 1. Svenska Kyrkans Unga –  en gemenskap i församlingen

Vi är en del i församlingens helhet och på samma gång en del av rörelsen Svenska Kyrkans Unga. Drar vi på det här viset åt olika håll? Är vi del i ett gemensamt flöde? Vi är inte heller vilka unga som helst, utan individer som tänker olika: vad innebär det för dig att vara tillhörig Svenska kyrkan? Är det viktigt för Svenska Kyrkans Unga att vi hör hemma just i Svenska kyrkan? Är det en del av vår identitet och hur syns det?

Vi är alla beroende av våra relationer till varandra och till en grupp. Positiva relationer kännetecknas av att vi känner gemenskap. Men vad menar vi med det?

Läs i Bibeln:
Här finns ett antal bibelställen som på olika sätt talar om gemenskap.

Apostlagärningarna 2:41-47 (tecken på de troendes gemenskap)

Romarbrevet 6:4-5 (gemenskap genom dopet)

1 Korinthierbrevet 1:9-13 (var överens, för Kristus är en)

1 Kor 10:16-17 (gemenskap genom nattvarden)

2 Korinthierbrevet 8:1-15 (ställa upp för varann ekonomiskt)

Filipperbrevet 2:1-11 (tecken på sann gemenskap: enighet, ödmjukhet)

1 Johannesbrevet 1:6-10, 2:3-11 (krav för en sann gemenskap: uppriktighet och kärlek).

Diskutera: 
Är det här bilder för Svenska Kyrkans Ungas gemenskap? En gemenskap mellan vilka? Att vara överens och enig, kan det komma i konflikt med uppriktigheten? Måste vi tycka samma sak?

Finns det något alla måste vara överens om för att kunna dela gemenskapen i Svenska Kyrkans Unga?

Är det skillnad på gemenskapen man har i kyrkan eller med andra kristna, och i fotbollsklubben, kören eller kompisgänget om man inte är det?

Vad är det som är typiskt för gemenskapen i Svenska Kyrkans Unga?

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.