Om Gud

Vad tänker du om Gud?

I Bibeln hittar vi många olika bilder av Gud. Ibland verkar Gud nästan som en våldsam rasist, andra gånger som ett hjälplöst mobboffer. Titta på några olika bibeltexter från Gamla och Nya testamentet!

Frågor att fundera över medan du läser:
Vad sägs om Gud (och Gud i Jesus) i texten? Vems sida står Gud på? Vad känner du när du läser texten? Vad tänker du om Gud?

Ta post-it lappar, en för varje text, och skriv på varje lapp ett par ord/en kort mening som beskriver hur Gud verkar vara och vad Gud vill utifrån texten.

2 Mos 3:1-14 Gud talar till Mose och befaller honom att leda Israels folk ut ur förtrycket i Egypten.
5 Mos 7:1-6 Gud lovar välsignelse åt israeliterna och varnar Israel för att skona andra folk.
5 Mos 24:17-22 Uppmaning att visa barmhärtighet mot invandraren, den faderlöse och änkan, eftersom Israel själva har varit slavar.
Matt 9:9-13 Jesus blir vän med en tullindrivare som var en förrädare och gangster i andras ögon.
Luk 7:36-50 Berömmer en kvinna som allmänt betraktas som syndare och visar på henne som en förebild för en farisée, sin tids religiösa expert.
Luk 23:32-49 Jesus korsfästs. Alla överger Jesus mot slutet och han blir ensam.
Samla ihop de lappar som skrivits till varje text och försök sätta upp dem i ordning på väggen från vänster till höger från text 1-6.

Diskutera tillsammans: 
Vilka olika ord eller beskrivningar av Gud (och Gud i Jesus) hittar ni fram till utifrån texterna? Tänker ni lika eller olika om de texter ni har läst? Går de olika bilderna av Gud ihop med varandra, eller är de väldigt spretiga?

Martin Luther sade att det i Bibeln som stämmer överens med det Jesus säger och gör, de texterna är också de centrala och viktigaste för oss att lyda. Jesus blir vän med och lyfter fram dem som ingen annan vill ha med att göra. Jesus startar inget krig, han blir istället dödad av dem som har makt, inflytande och pengar i samhället. Då är det den Gudsbilden vi ska ta med oss!

Diskutera tillsammans:
Jesus var bra på att ifrågasätta när människor indelas i ”vi” och ”dom”. Det är först när vi har bestämt oss för att de andra inte är som vi som vi kan ogilla och förtala eller förtrycka och hata dem.

Vilka ”vi” och ”dom” grupper har du sett exempel på som finns just nu, i världen, i samhället, i din egen vardag? Vad tror du Jesus skulle ha gjort idag åt våra ”vi” och ”dom”? Vad kan du och jag göra?

Jesus vägrade att använda våld, för varje gång vi använder våld som kränker en annan människa kommer det att göra ringar på vattnet, som går vidare, även om vi tror att vi gör rätt. Och varje gång vi ställer upp för någon som blir utsatt sprider vi andra sorters ringar på vattnet.

Har du känt att du behövt använda våld någon gång för att lösa en konflikt? Har du blivit utsatt för våld eller varit rädd för att du eller någon annan skulle bli utsatt för våld? Vad kan man göra i en våldsam konflikt eller våldsam situation?

Andakt
Tänd ljus och sitt i ring eller halvcirkel med en spegel framför er i mitten.

Läs: 1 Johannesbrevet, kapitel 4, vers 7-12.

Ibland är det svårt att ta till sig alla bilder av Gud som finns i Bibeln. I Gamla testamentet verkar Gud så hård, svartsjuk eller blodtörstig ibland. Hur ska vi förstå det när Jesus offrar sig och dör på korset: är Gud en Gud som fortfarande kräver blodsoffer? Nej, när Jesus dör är det snarare konsekvensen av hur han har levt sitt liv. Att han vägrat underkasta sig dem som står för makten. Hans sätt att möta fördomar och ordningar som förstör och trycker ned människor med utmaning, godhet och nytänkande. Hans trohet mot Guds vilja.

Budskapet till oss är: ge inte upp i er kärlek och i er utmaning av världens och maktens spelregler, men var samtidigt beredda på att få möta motstånd och lidande.

Håll hoppet levande genom att våga tro på att kärleken vinner till slut, även om den måste gå vägen genom lidande och död, som den gjorde för Jesus.

Kan man bli rasist i Guds namn? Nej, aldrig. Den som använder Gud för att argumentera för sådant som rasism, anfallskrig eller dödsstraff måste ha missat Jesus. Kan man bli mobboffer i Guds namn?  Ja, ibland får man kanske precis som Jesus lida för det man tror på. Men man kan också bli en person som ställer sig på mobboffrens sida, för att Gud är där. Och man kan också vara ett mobboffer som vägrar att acceptera sin offerroll och modigt kräver att få upprättelse, för att vi vet att vi alla förtjänar samma respekt och kärlek.

Titta i spegeln! Det närmaste sättet att möta Jesus är att se dig i spegeln eller se människan du möter i ögonen. Om du kan älska dig själv och din nästa, då vet du att Jesus finns där, hos dig. Gud älskar dig från första början, redan innan du öppnar ögonen på BB.

Bön:
Gud, tack för att du är här. Du är närmare än vårt eget hjärta och känner alla våra tankar. Du vet allt vi bär inom oss och allt vi en gång kan bli. Tack för att du aldrig gör skillnad på människor utan att vi alltid är dina barn för dig. Gör oss modiga så att vi liksom Jesus vågar ställa upp för den som blir nedtryckt och modiga nog att som Jesus ibland vara svaga och inte göra oss tuffare än vi är. Hjälp oss att hjälpa varandra. Vi ber för alla som blir mobbade att de ska få stöd och upprättelse. Vi ber för alla som mobbar att du ska hjälpa dem att hitta sitt värde utan att trycka ner andra. Vi ber för alla som står bredvid att de får mod att gripa in. Tack för att du är hos oss alla. I Jesu namn. Amen.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.