Globalt engagemang

Engagera dig lokalt för global förändring

Det här är Svenska Kyrkans Ungas sida för globala påverkansfrågor. Det är frågor som rör klimat och hållbar utveckling, rättvis fred och jämställdhet, etisk konsumtion och solidaritet med de mest utsatta. Här kan du få tips på hur du kan vara med och värna om Guds skapelse och bidra till en mer medmänsklig värld. Svenska Kyrkans Unga utgår alltid från att alla människor är skapade till Guds avbild och med ett okränkbart värde. Därför tycker vi att det är av största vikt att alla människor får åtnjuta samma rättigheter, oavsett var på jorden man lever.

Vill du vara en del av Svenska Kyrkans Ungas globala arbete? Då kanske Globala arbetsgruppen är någonting för dig!

Har du några frågor? Välkommen att kontakta Samordnaren för globala påverkansfrågor på telefon 018-640 657 eller via mejl globalt.kansli@svenskakyrkansunga.se.

Följ Svenska Kyrkans Ungas arbete för global rättvisa på Instagram @svkungaglobalt och Facebook @Svenska Kyrkans Unga – globalt engagemang

Broschyr

Globala Arbetsgruppen - Reklamfilm 2023

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.