Inspirationsmaterial

Fri att förändra

Vad innebär det att vara fri att förändra?

Fri att göra skillnad för dig själv och andra. Fri att påverka beslut som rör dig och dina medmänniskor. Fri att organisera dig, stå upp för det du tror på, och tala ut mot orättvisor.

”Fri att förändra” är ett workshopmaterial för en kortare workshop med primärt fokus på kvinnors rättigheter och demokratiskt utrymme.

Materialet är framtaget 2018 av Act Svenska kyrkan i samarbete med Sensus studieförbund och Svenska Kyrkans Unga. Materialet uppdaterades 2019.

Workshopmaterial - Fri att förändra

Hållbarhetsportalen

Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. I den här portalen hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Gå till hållbarhetsportalen

Kunskapsportalen Actum

 Kunskapsportalen Actum är en digital portal där du kan utforska Act Svenska kyrkans fem fokusområden själv eller tillsammans med andra. Kopplat till Actum finns nu särskilda material till alla fokusområden att använda i församlingen. Utforska workshopmaterial, barnmaterial och gudstjänstmaterial tillsammans med församlingens olika verksamheter.

Välkommen att utforska Actum och tillhörande material.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.