Agera

Bli ageravolontär

Att vara en Changemaker är att bidra till förändring. Det kan du göra på många olika sätt utifrån dina förutsättningar och din insats är oändligt värdefull. Ageravolontärer är unga vuxna mellan 16 och 30 år, som agerar lokalt för global rättvisa. Genom aktivt påverkansarbete, informationsspridning, livsstilsarbete och insamling jobbar vi för en mer rättvis värld. Ageravolontärerna är Changemakers! Kom med du också!

Agerahelg i Uppsala med smyglansering av ”Changemakers”.

Vad gör en Ageravolontär?

Efter att du har gått grundutbildningen finns det varje år nationella fortbildningshelger där Ageravolontärer möts för att fördjupa sina kunskaper om internationella frågor, inspireras och planera aktiviteter. Ageravolontärer tillfrågas regelbundet om att representera Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan i olika sammanhang runtom i Sverige och internationellt. Med jämna mellanrum ges också möjligheten att ansöka om att besöka Act Svenska kyrkans partnerorganisationer. Ageravolontärer har deltagit på FN:s klimattoppmöte! Vill du veta mer vad Agera gör kan du kolla in Ageravolontärernas blogg.

Varje Ageravolontär tillhör en lokal Agera-grupp som ofta får förfrågningar om att hålla workshops eller delta på lokala evenemang. Agera-grupperna är också fria att ta initiativ till att hitta på egna aktiviteter. Vill du komma i kontakt med en Agera-grupp, skriv ett mejl till agera@svenskakyrkan.se.

Hur blir jag en Ageravolontär?

För att bli en Ageravolontär går du först en grundutbildning. Där introduceras du till Act Svenska kyrkans och Svenska Kyrkans Ungas arbete och får en inblick i några av de metoder som används för förändringsarbete. Anställda från olika avdelningar på Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga leder workshops om bistånd, policyarbete, insamling, humanitärt stöd och politisk påverkan.

Det finns också andra sätt att vara en Changemaker. Läs mer om Changemakers här.

Agerahelg i Uppsala med smyglansering av ”Changemakers”.

Du hittar information om kommande utbildningar på Act Svenska kyrkans hemsida.  

Frågor? Kontakta Hanna Soldal, samordnare för globala påverkansfrågor.

E-post: hanna.soldal@svenskakyrkan.se, telefon: 018-640 657

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.