Globala Arbetsgruppen

Solidaritet, rättvisa och klimat

Globala arbetsgruppen är en grupp inom Svenska Kyrkans Unga som har fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att jobba extra med globala frågor. Solidaritet, rättvisa och klimat är viktiga frågor och globala arbetsgruppen fungerar som ett nätverk för dessa frågor inom Svenska Kyrkans Unga.

Om du vill jobba mer med globala påverkansfrågor är du varmt välkommen att ta kontakt med oss som sitter i gruppen, för att få inspiration och material. Vi finns även till som resurser om du eller någon i din församling/grupp vill att någon kommer och håller i en workshop om globala frågor.

Kontakta oss: globalt@svenskakyrkansunga.se

VILL DU SITTA MED I ARBETSGRUPPEN?

Vi tar gärna emot nya medlemmar som har intresse för och erfarenhet av olika globala frågor. Skriv till oss på globalt@svenskakyrkansunga.se och berätta varför du vill vara med och vilka globala frågor just du är intresserad av.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.