Globala Arbetsgruppen

Solidaritet, rättvisa och klimat

Globala arbetsgruppen är en av Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupper. Vi har fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att arbeta med globala rättvisefrågor. Vårt arbete styrs av vad riksårsmötet och förbundsstyrelsen beslutar om. Det är vi som verkställer de riksårsmötesbeslut som går att koppla till globala frågor. Men vi kan också ta egna initiativ. Bland annat har vi skrivit debattartiklar och tagit fram material som Himmelskt gott – Kristen vegetarisk kokbok 2.0 och Globala andaktsboken. Allt vårt arbete utgår från Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Vår mest prioriterade fråga just nu är klimatfrågan. Vi finns som en kunskapsresurs för Svenska Kyrkans Ungas medlemmar när det gäller globala rättvisefrågor. Om du eller din lokalavdelning vill jobba mer med globala frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi kan tipsa om material, ge inspiration till engagemang och hålla workshops om globala frågor.

Om du vill jobba mer med globala påverkansfrågor är du varmt välkommen att ta kontakt med oss som sitter i gruppen, för att få inspiration och material. Vi finns även till som resurser om du eller någon i din församling/grupp vill att någon kommer och håller i en workshop om globala frågor.

Kontakta oss: globalt@svenskakyrkansunga.se

VILL DU SITTA MED I ARBETSGRUPPEN?

Vi tar gärna emot nya medlemmar som har intresse för och erfarenhet av olika globala frågor. Skriv till oss på globalt@svenskakyrkansunga.se och berätta varför du vill vara med och vilka globala frågor just du är intresserad av.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.