Globala arbetsgruppen

Solidaritet, rättvisa och klimat

Globala arbetsgruppen är en grupp inom Svenska Kyrkans Unga som har fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att jobba extra med globala frågor. Solidaritet, rättvisa och klimat är viktiga frågor och globala arbetsgruppen fungerar som ett nätverk för dessa frågor inom Svenska Kyrkans Unga.

Om du vill jobba mer med globala påverkansfrågor är du varmt välkommen att ta kontakt med oss som sitter i gruppen, för att få inspiration och material. Vi finns även till som resurser om du eller någon i din församling/grupp vill att någon kommer och håller i en workshop om globala frågor.

Kontakta oss: globalt@svenskakyrkansunga.se

VILL DU SITTA MED I ARBETSGRUPPEN?

Vi tar gärna emot nya medlemmar som har intresse för och erfarenhet av olika globala frågor. Skriv till oss på globalt@svenskakyrkansunga.se och berätta varför du vill vara med och vilka globala frågor just du är intresserad av.

Vi som sitter med i arbetsgruppen:

  • Tone Westerlund – Svenska Kyrkans Unga i Lundby, Göteborg Distrikt
  • Erik Bohm – Sala-Norrby-Möklinta, Västerås Distrikt
  • Sofia Ahlberg – Olaus Petri Örebro, Strängnäs Distrikt
  • Louise Andersson – Kafjärdens församling Örnsköldsvik, Härnösands distrikt
  • Tova Lövgren – förbundsstyrelsens kontaktperson
  • Isadora Bennet – samordnare för globala påverkansfrågor på förbundskansliet

 

Läs mer om globalt engagemang