Stadgar

Föreningens regelverk

Stadgar är varje förenings egna regelverk.

 

Stadgarna för riksförbundet Svenska Kyrkans Unga

Varje lokalavdelning och distrikt skriver sina egna stadgar (undantaget de tre första paragraferna som är samma för organisationens alla delar). På Extra årsmötet i Solna 2004 bestämdes att de tre första paragraferna ska vara gemensamma för hela Svenska Kyrkans Unga, i lokalavdelning, distrikt och riksförbund. Det är paragraferna som handlar om vårt syfte, hur organisationen ser ut och vilka former för medlemskap vi har.

För lokalavdelningen går det också bra att anta det förslag till normalstadgar som du hittar nedan. För lokalavdelningar och distrikt som behöver hjälp och inspiration inför uppdateringar går det bra att ta hjälp av Demokratigruppen, som du når på demokrati@svenskakyrkansunga.se

Alla lokalavdelningar ska lägga upp sina stadgar under fliken ”Organisationsfil” på Medlemssidorna. Hur går det till? Läs mer i manualen för Medlemssidorna.

Kommentarer till normalstadgar

Distrikt
Kontakta respektive distrikt för aktuell version av deras stadgar.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.