Tro och identitet

"Möjlighet att känna sig kristen"

I arbetsgruppen Tro och Identitet vänder och vrider vi på vad det innebär att vara kristen, hur unga kristna idag i Sverige uttrycker sin tro och försöker komma till botten med hur vi som nationell arbetgsgrupp kan ge enskilda medlemmar möjlighet att ”känna sig kristna”. Vi hörs via Messenger och har regelbundna digitala möten, men försöker också att ses i fysisk form några gånger varje år.

Tidigare har vi tagit fram workshops som hjälp för att diskutera tro och för tillfället jobbar vi fram nya, som vi gärna kommer ut och genomför på era distriksarrangemang. Under Lutheråret tog vi fram en kortlek för bordssamtal och deltog på Teologifestivalen, samt ledde ett virtuellt bibelstudium under fastan. Vi är också närvarande på nationella arrangemang såsom DUK och RÅM och fokuserar på bönelivet och håller ibland i bibelstudium. I år vill vi lyfta Jesus lite extra mycket och jobba för en fördjupad relation till och med honom!

Vi startade en podcast som fokuserade på just kristen tro och identitet år 2014, där vi under några år intervjuade olika människor med koppling till kristendom, samtalade kring bland annat påsk, jul och fasta samt studerade och diskuterade olika bibeltexter. Podden har haft paus några år men under 2020 satsar vi på att starta upp den igen, med en säsong som har extra fokus på Jesus. Gamla, och snart även nya, avsnitt hittar du där poddar finns och via vår Facebooksida ”Tror du?”

Vi finns på Instagram under namnet @SvKUngaTro och undrar du något är du välkommen att mejla tro@svenskakyrkansunga.se 

Workshopsmaterial

Gruppen vill också uppmuntra till samtal om tro i distrikt och lokalavdelningar. Vi har tagit fram workshopsmaterial med förslag på samtalsfrågor och övningar som du hittar här och under fliken Fördjupning.

Workshop om Bibeln

Workshop om sakrament

2011 fattade Stora årsmötet beslutet:

”Att tillsätta en kristen tro och kristen identitetsgrupp, där tro- och identitetsfrågor diskuteras. Gruppen ger medlemmarna i Svenska Kyrkans Unga möjlighet att känna sig kristna, samt tillhörighet till den kristna gemenskapen i Svenska Kyrkans Unga.”

I februari 2012 fattade förbundsstyrelsen beslut om ramar och uppdrag för en sådan nationell arbetsgrupp, och under våren 2012 rekryterades personer från olika distrikt till att sitta i gruppen.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.