Arbetsgruppen för kristen tro- och identitetsfrågor

"Möjlighet att känna sig kristen"

Stora årsmötet 2011 fattade beslutet:

”Att tillsätta en kristen tro och kristen identitetsgrupp, där tro- och identitetsfrågor diskuteras. Gruppen ger medlemmarna i Svenska Kyrkans Unga möjlighet att känna sig kristna, samt tillhörighet till den kristna gemenskapen i Svenska Kyrkans Unga.”

I februari 2012 fattade förbundsstyrelsen beslut om ramar och uppdrag för en sådan nationell arbetsgrupp, och under våren 2012 rekryterades personer från olika distrikt till att sitta i gruppen.

Gruppens arbete

Gruppen träffas tre-fyra gånger per år och har däremellan kontakt via Skype. En fråga gruppen brottas med sedan starten är den självklara: hur kan egentligen en nationell arbetsgrupp ge enskilda medlemmar möjlighet att ”känna sig kristna”?

Vi har tagit fram förslag på enkla workshops för att diskutera kristen tro som vi gärna kommer ut och genomför på distriktsarrangemang.  Vi har också försökt skaffa oss en överblick över vilken verksamhet som redan pågår i distrikten idag för att stötta medlemmarnas bearbetning av sin kristna tro och identitet. De senaste åren har gruppen bland annat arbetat med Lutheråret och var då med och tog fram en kortlek för bordssamtal, varit med på teologifestivalen med en ström som handlade om Kristen tro enligt Luther, gjort workshops kring luthersk teologi och kallelseberättelser i Bibeln, Bibeljeopardy och ett virtuellt bibelstudium i fastan.

Här finns tro- och identitetsgruppen digitalt

Under 2014 startade vi podcastsändningar om tro varannan vecka vår och höst. Vi har bland annat intervjuat olika människor, t.ex. nya ärkebiskopen Antje Jacklén, och haft samtal om vad påsk, jul och fasta betyder och vad det innebär att vara ung och kristen i Sverige idag. Från och med hösten 2016 har podden blivit ett virtuellt Bibelstudium. Under våren 2018 har podcasten paus men du hittar gamla podcasts på Itunes  och Soundcloud och via vår Facebooksida Tror Du? Under 2019 planeras en serie podar på temat gudsbilder i bibeln.

Följ oss gärna på Twitter –  @SvKUngaTro och Instagram – @SvKUngaTro

Du kan också skicka mejl till oss om du har frågor och tankar om gruppens arbete: tro@svenskakyrkansunga.se

Workshopsmaterial

Gruppen vill också uppmuntra till samtal om tro i distrikt och lokalavdelningar. Vi har tagit fram workshopsmaterial med förslag på samtalsfrågor och övningar som du hittar här och under fliken Fördjupning.

Workshop om Bibeln

Workshop om sakrament