Antagna årsmötesdokument

Verksamhetsinriktning & Påverkansdokument

Här ligger aktuella dokument som har antagits av förbundets årsmöten.

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsvision 2020–2022

Verksamhetsvision 2023- 2025

Påverkansdokument för 2022- 2025

Svenska Kyrkans Unga har också tagit fram ett mervärdesdokument, som innehåller våra mjuka värden och berättelser från medlemmar om vad Svenska Kyrkans Unga betyder för dem.

Tanken är att medlemmar, förtroendevalda och anställda ska kunna använda dokumentet för informationsspridning och rekrytering av medlemmar och lokalavdelningar.

Mervärdesdokument

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.