Förtroendevalda

Valda i förtroende

Vill du ha ett förtroendeuppdrag på förbundet?

Valberedningens uppgift är att leta efter lämpliga kandidater till alla förtroendeposter på förbundsnivå i Svenska Kyrkans Unga för kommande verksamhetsår.

Därför åker de runt på olika evenemang, till exempel distriktsårsmöten, för att svara på frågor om vad ett förtroendeuppdrag innebär och samlar in nomineringar. Utifrån det lägger de sedan fram sitt förslag på Riksårsmötet.

Valberedningen består av fem personer, varav en är sammankallande, och dessa personer väljs också på Riksårsmötet.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag på förbundsnivå, eller vet någon som skulle passa bra i till exempel förbundsstyrelsen eller som sakrevisor?

Skicka i sådana fall ett mejl till  valberedning@svenskakyrkansunga.se där du skriver med

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • förtroendepost

på personen du vill nominera.

 

Valberedningen består av fem personer, varav en är sammankallande, och dessa personer väljs också på Riksårsmötet.

Du når dem på valberedning@svenskakyrkansunga.se

Fram till Riksårsmötet 2024 består valberedningen ava 

Emma Svärd (sammankallande)
Erik Jildeteg
Olivia Lundegårdh
Isak Reisberg
Hampus Stensson

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.