Organisation

Hur organiseras Svenska Kyrkans Unga?

Svenska Kyrkans Unga är består av tre delar: lokalavdelning, distrikt och förbund. Varje del i Svenska Kyrkans Unga är att betrakta som en egen juridisk enhet. Således kan inte förbundet bestämma över till exempel vilken verksamhet en lokalavdelning ska bedriva.

Medlem

Medlemmen är medlem i förbundet, men relaterar till en lokalavdelning. Medlemmen kan själv välja vilken lokalavdelning han/hon vill relatera till. Medlemmen är medlem i lokalavdelningen och därmed i förbundet. Medlemskapet är gratis.

Lokalavdelning

Lokalavdelningen är nästan alltid knuten till en församling. Runt om i landet finns det över 300 lokalavdelningar i olika storlek och med olika verksamhet. Lokalavdelningen har ett årsmöte som bland annat utser ombud till distriktsårsmötet.

Distrikt

Lokalavdelningen ingår i ett distrikt. Svenska Kyrkans Ungas distrikt följer samma indelning som stiften i Svenska kyrkan. Varje distrikt har en distriktsstyrelse och oftast en stiftskonsulent och/eller en stiftsadjunkt som arbetar med Svenska Kyrkans Unga. Det finns lika många distrikt som det finns stift, 13 stycken. Distriktet har ett årsmöte som bland annat utser ombud till förbundets Riksårsmötet.

Förbund

Distriktet ingår i sin tur i förbundet Svenska Kyrkans Unga. Förbundet har en förbundsstyrelse, där förbundsordförande är heltidsarvoderad. Det finns även ett förbundskansli med säte i Uppsala. Riksförbundet har beslutande årsmöte varje år, så kallat Riksårsmötet.

Gemensamma nämnare

Gemensam nämnare för alla delar i organisationen är de tre första paragraferna i stadgarna. Dessa handlar om vad som är Svenska Kyrkans Ungas syfte, organisationens uppbyggnad samt vem som kan bli medlem.

Lokalavdelningens organisation

Lokalavdelningens organisation kan se olika ut. Vissa har en styrelse, andra regelbundna medlemsmöten för alla medlemmar i lokalavdelningen. Alla lokalavdelningar behöver dock uppfylla grundläggande krav för att få klassas som aktiva. Dessa krav är:

  • 2 kontaktpersoner (varav en måste vara under 30 år)
  • 1 medlemsregisteransvarig
  • 5 medlemmar
  • Verksamhet under det gångna verksamhetsåret

Uppgifterna kring detta lagras i Svenska Kyrkans Ungas medlemsregistersystem, de så kallade Medlemssidorna.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.