Arbetsgrupper

Nationella arbetsgrupperna

Svenska Kyrkans Unga har fyra nationella arbetsgrupperna. De har skapats av antingen Stora årsmötet eller förbundsstyrelsen, och får sitt uppdrag från förbundsstyrelsen. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson i förbundsstyrelsen och en representant från kanslipersonalen. För närvarande finns det fyra nationella arbetsgrupper.

Här nedan kan du ladda ner en arbetsgruppsfolder där du kan läsa mer om varje arbetsgrupp och hur det går till när arbetsgruppen söker nya medlemmar.

Ladda ner arbetsgruppsfolder här

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.