Arbetsgruppen för normmedvetet arbete

Öppen och inkluderande gemenskap

Arbetsgruppen för normmedvetet arbete, normgruppen, är en nationell arbetsgrupp och vårt uppdrag är att arbeta på med hbtq-, genus- och jämställdhetsfrågor. Vi arbetar normkritiskt för att Svenska Kyrkans Unga ska vara en öppen och inkluderande gemenskap. Vi kan hålla workshops om normer och inkluderande metoder för medlemmar, styrelser och anställda och diskutera aktuella frågor. Vi hjälper också förbundsstyrelsen och förbundskansliet med att hålla koll på det senaste inom vårt område för att de ska ha aktuell och relevant information när de tar beslut i olika frågor.

Vi försöker ofta hålla ett vakande öga på vad som händer inom organisationen och försöka ge ett normmedvetet perspektiv.

Vi nås på e-postadressen normer@svenskakyrkansunga.se 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.