Vår historia

Flera organisationer blev en

”Svenska kyrkans nya barn- och ungdomsrörelse ska bli mer än summan av det organiserade barn- och ungdomsarbetet idag. Något mycket mer. Vi vill samla så många barn och ungdomar i så många församlingar som möjligt i en enad demokratisk rörelse inom Svenska kyrkan”.

Svenska Kyrkans Unga är en förhållandevis ung organisation som vilar på en över hundra år gammal tradition av organiserat barn- och ungdomsarbete i Svenska kyrkan. Redan 1964 fanns förslag om samgående mellan Kyrkans Ungdom och Ansgarsförbundet, men det skulle dröja mer än trettio år innan det blev allvar av planerna på en gemensam organisation för barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Efter ett tre år långt och omfattande arbete med olika förslag och remisser kom så till sist framtidspropositionen.

Viljan var att skapa en organisation där all barn- och ungdomsverksamhet fanns samlad för att skapa en helhetssyn och gemenskap i församlingen. Genom detta skulle både församlingen och organisationen vara bättre rustad att möta framtiden. I framtidspropositionen sades det bland annat att:”Svenska kyrkans nya barn- och ungdomsrörelse ska finnas i varje församling och ge plats för all barn- och ungdomsverksamhet inom Svenska kyrkan”. Svenska Kyrkans Unga skulle alltså vara det redskap med vilket Svenska kyrkan bedrev sin barn- och ungdomsverksamhet, och uppdraget rörde allt arbete. Bakom förslaget stod Ansgarsförbundet, Delegationen för finskspråkigt församlingsarbete, Kyrkans Ungdom, Svenska kyrkans församlingsnämnd och Sveriges kyrkosångsförbund.

Kännetecken för Svenska Kyrkans Unga skulle bland annat vara:”Ett syfte som är känt av medlemmarna och som görs levande i verksamhetens alla led”, ”En enkel demokratisk form som fungerar och som ökar delaktigheten…” samt ”En verksamhet som inte bara uppstår tillfälligt och i vissa församlingar, utan pågår under lång tid och i hela Svenska kyrkan”.

Den 6 december 1992, klockan 9.00 bildades Svenska Kyrkans Unga på det konstituerande årsmötet i Katedralskolans aula i Uppsala. I och med detta valde organisationerna som låg bakom framtidspropositionen att lägga ner respektive organisation till förmån för Svenska Kyrkans Unga.

Därefter rullade organisationen vidare. Perioden 2001-2007 genomfördes en idéprocess med tillhörande organisatoriska förändringar, däribland åldersgräns på medlemskap, avskaffande av medlemsavgift och förändring av förtroendeuppdragskrav i lokalavdelningar.

Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande
Gunilla Casserstedt Lundgren 1993-1994
Helena Karlsson 1994-1997
David Sundén 1997-2001
Erik Persson 2001-2005
Maria Wingård 2005-2009
Johan Berkman 2009-2013
Amanda Carlshamre 2013- 2017
Jakob Schwarz 2017 – 2021
Tova Mårtensson 2021 – 2023
Clara Olsson 2023 –

 

Organisationernas logotyper

Genom åren har Svenska Kyrkans Unga och dess föregångare haft en rad olika logotyper. Kanske känner du igen några av dem?


Svenska Kyrkans Ungas logotyp före den nya grafiska profilen som kom 2005.


Så här såg Kyrkans Ungdoms logga ut.


Ansgarsförbundets logga såg ut så här.


Det fanns ytterligare en organisation som hette Kristna Gymnasist Förbundet (KGF). 1975 gick KGF in i Kyrkans Ungdom. KGF firade 100-årsjubileum sommaren 2000. Deras logga såg ut så här.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.