Korrespondens

Du vet väl att du kan skicka korrespondens till förbundsstyrelsen?

Att skicka korrespondens till förbundsstyrelsen innebär att skicka skriftliga meddelanden till förbundsstyrelsen. Korrespondens kan innehålla frågor, förslag eller åsikter som en medlem vill att förbundsstyrelsen ska behandla. Förbundsstyrelsen behandlar korrespondensen på ett styrelsesammanträde. Det innebär att meddelandet tas upp officiellt av förbundsstyrelsen som också författar ett svar som skickas tillbaka till korrespondenten.

Skicka korrespondens till Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande via e-post

clara.olsson@svenskakyrkansunga.se

eller brev

Svenska Kyrkans Unga
751 70 Uppsala

Korrespondens kan skickas av medlemmar i Svenska Kyrkans Unga. När korrespondens inkommer till styrelsen blir denna offentlig för medlemmar. Skicka därför aldrig känslig information som korrespondens till förbundsstyrelsen.

Korrespondens behandlas alltid på nästkommande styrelsemöte. För behandling på ett styrelsemöte ska korrespondensen vara styrelsen till handa senast söndagen två veckor före sammanträdet.

 

Förbundsstyrelsens sammanträden 2023

11–12 november – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 30 oktober

9–10 december – korrespondens ska var styrelsen till handa senast 27 november.

 

Förbundsstyrelsens sammanträden 2024

27–28 januari – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 14 januari

24 februari – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 11 februari

16–17 mars – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 3 mars

4–5 maj – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 21 april

7–9 juni – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 26 maj

6–7 augusti – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 28 augusti

17–18 augusti – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 4 augusti

7–8 september – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 25 augusti

9–10 november – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 27 oktober

7–8 december – korrespondens ska vara styrelsen till handa senast 24 november

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.