Om skapelsen

Människans plats på jorden

I Bibeln hittar man många olika texter om människans plats i skapelsen –  här är bara några exempel! Om ni vill dela upp temat i flera tillfällen och varva med mer praktiska uppgifter går det också bra. Man kan t.ex. samla in växter och lära sig känna igen blommor och träd i naturen, leta efter och läsa andra beskrivningar i skönlitterära böcker om människan och naturen, eller kolla på film tillsammans. Bananas! (2009) Underkastelsen (2010) och En obekväm sanning (2006) är exempel på filmer om miljöförstöringens konsekvenser. Epic – skogens  hemliga rike (2013) är en tecknad film som handlar om en sagokamp på död och liv i naturen. Eller gör en plan för vad just ni kan göra för att minska miljöpåverkan, hemma, i skolan eller i församlingen!

1. FRÅN BÖRJAN. 
Skapelseberättelsen. Läs 1 Mosebok, kapitel 1-3. (Gud skapar allt – och människan. Människan vänder sig bort från Gud och blir utvisad från paradiset.)

Diskutera:
Vad är speciellt för människan, tänker ni? På vilka sätt är vi ”Guds avbilder”, lika Gud? Vad är det vi kan göra som inget annat levande i skapelsen kan?

Vad betyder det att människan är ”förvaltare” och ska ”råda över” skapelsen? Vilka olika sätt kan man förstå det på, och hur har man använt de här orden? Hur är det i paradiset – människan äter t.ex. inte kött från början – vad betyder det?

Vad betyder syndafallet för människans förhållande till djur och naturen; vad förändras efter det? Ska man förstå hur det är nu som en konsekvens av skapelsen, det Gud ville från början, eller av syndafallet, människans misslyckande?

 

2. EFTER JESUS – VÅR TID. 
Läs ur Paulus brev till de nya kristna församlingarna på 50-talet efter Kristus.

Romarbrevet, 8:18-23 (Skapelsen väntar otåligt.) Första Korintierbrevet 15:20-28 (Alla skall få nytt liv genom Kristus. Gud blir allt, överallt.)

Diskutera:
Har frälsningen/befrielsen genom Jesus Kristus betydelse för fler levande varelser i skapelsen än bara människan? Vad kan uppståndelsen och påsken betyda för människans relation till skapelsen efter det som Jesus har gjort: har något förändrats genom det?

Har vi som är kristna något särskilt ansvar för skapelsen, mer än andra som inte är det?

Ibland frågar människor om ”man får ta med sig hunden till himlen”. Vad tänker du? Är det bara människan som kan ha evigt liv tillsammans med Gud, eller kan allt levande ha en relation till Gud som sträcker sig ända in i evigheten?
3. FRAMTIDEN?
Läs ur Uppenbarelseboken, skriven i samband med förföljelserna mot de kristna omkring år 90-100 e Kristus.

Uppenbarelseboken 6:12-17, (jordbävningar) 7:6-13, (hagel och blodregn över jorden)

Men också om vad som kommer efter katastroferna…

Uppenbarelseboken 21: 1-2, 22-27, (det nya Jerusalem) 22:1-5 (floden med livets vatten)

Diskutera:
Hur ska man förstå bilderna i Bibeln av en ny himmel och en ny jord? (Miljökatastrofer/krig och jordens undergång å ena sidan och en vision av en ny framtid å andra sidan.) Är det bara visioner som var viktiga för dem som förföljdes då, eller kan man tolka bilderna som varningar och uppmuntran också till oss?

Är jordens undergång en möjlig eller en oundviklig konsekvens av människans felaktiga val? Eller ska man tolka det som Guds straff?

Kan vi skapa en bättre värld, trots allt? Har vi makt att påverka vår framtid och göra andra val? Kan man som kristen rycka på axlarna och lämna det åt Gud, eller blir tron på Gud tvärtom något som ger oss kraft att inte ge upp?

 

Avsluta med bön

Gud, du har gett oss så mycket fantastiskt i skapelsen.

Tack för allt som lever, växer och rör sig, för soluppgångar, hav, blommor och djur.

Tack för att vi får vara en del av allt detta och gör oss varsamma med den jord vi lever av och använder så att våra barn och deras barn kan få uppleva den som vi gör.

Gud, ibland känns det jobbigt att veta allt som går fel med skapelsen och inte veta vad just jag ska göra för att det ska bli bättre.

Ge oss fantasi och mod att inte tappa sugen utan gå ihop och tillsammans rädda världen litegrann, för tillsammans blir vi alltid starkare än en och en.

Välsignad är du Gud som har gett oss förtroendet att vara dina förvaltare!

Tack för att vi är dina barn och för att du har lovat att vara med oss
idag och alla dagar.

Vi ser fram emot nya himlar och en ny jord och en framtid som aldrig tar slut, tillsammans med dig

Amen.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.