En övning i bibeltolkning

Bibelstudium om mäns och kvinnors plats i samhället och kyrkan. 

1. Det brukar kallas en essentialistisk syn på könet när man menar att män och kvinnor är biologiskt olika från födseln och därför också nödvändigt har olika egenskaper, olika begåvningar och olika social plats i samhället och i familjen. Till exempel att mammor ska ta hand om barnen och pappor arbeta, att män passar som chefer men kvinnor passar för omvårdnad och att kvinnor inte kan vara präster i kyrkan.

Män och kvinnor skulle alltså ha en sorts medfödd könspersonlighet, en essens, som de aldrig kan bli av med utan som förutbestämmer dem till att passa för några uppgifter i livet och inte för andra.

Med stöd av skapelseberättelsen i Första Mosebok och bibelställen som till exempel 1 Korinthierbrevet 11:3-16, 14:33-36, 1 Timotheosbrevet 2:11-15, Efesierbrevet 5:21-33,  vill några hävda att mannen skapades före kvinnan för att han skulle ta ansvar för henne och bestämma över henne. Och att kvinnan är svagare än mannen eftersom det var Eva som först tog emot äpplet av ormen, och att mannen måste ta ett andligt ansvar för henne, eftersom mannen står närmare Gud. Därför skulle en kvinna till exempel inte kunna bli präst eller leda en församling.

Läs 1 Korinthierbrevet kapitel 11, vers 3-16.

 

2. Idag är det vanligare att vi tänker oss att biologiskt kön och socialt kön inte är så spikrakt kopplat. Det vill säga, att jag föds med snopp betyder inte att jag vill meka med bilar lika litet som att jag föds med snippa betyder att jag gillar rosa. Hur vi förväntas vara som man eller kvinna är något vi lär oss av omgivningen när vi växer upp, och därför kan vi också lära oss annorlunda och olika.

Jesus valde ut tolv män som lärjungar, men han behandlade, tvärtemot vad som var brukligt på hans tid, kvinnor som sina vänner och jämlikar och lyssnade gärna till deras ord och lyfte fram deras exempel inför andra. T.ex. den samariska kvinnan i Johannesevangeliet 4:1-42, synderskan i Lukasevangeliet 7:36-50, Maria i Lukasevangeliet. 10:38-42, kvinnorna runt Jesus i Lukasevangeliet. 8:1-3, men även Galaterbrevet 3:28.

Läs: Lukasevangeliet kapitel 10, vers 38-42 och Galaterbrevet 3:28.

 

Nu ska ni fundera över vad ni tycker själva!
Läs skapelseberättelsen 1 Mosebok kapitel 1-2

Lägg märke till att det finns två skapelseberättelser i kapitel  1 och 2 som följer efter varandra. En där man och kvinna skapas tillsammans, en där mannen skapas före kvinnan.

Diskutera: På vilket sätt ger de två berättelserna olika bilder av människan som skapad till man och kvinna? Hur tycker ni att man kan använda dem för att argumentera för att män och kvinnor ska ha lika värde och möjligheter och tvärtom, att de ska ha olika bestämda roller och uppgifter? Tror ni att män och kvinnor bara kan vara på ett sätt?

 

Läs berättelsen om syndafallet i kapitel 3.
Diskutera: Vem gör vad? Är det någon som är mer skyldig eller oskyldig till det som händer? Vad blir straffet, och vad betyder det för mannens och kvinnans roller? Vad är det för skillnad före och efter att mannen och kvinnan drivs ut ur paradiset i hur deras liv beskrivs?

Vad tror ni: Hur var det för tvåtusen år sedan när man hörde texten att vara man och kvinna? Hur är det idag när vi hör texten att vara man och kvinna? Vad gör sammanhanget för skillnad för hur vi kan förstå det vi läser?
Slutsatser?
Ibland säger de som till exempel är emot att kvinnor nu kan bli präster att det är detsamma som att anpassa bibeltolkningen till moderna värderingar, och att man förvränger meningen i bibeltexten när man släpper fram kvinnor. Men de gamla tolkningarna och värderingarna av kvinnan som svag eller i behov av ledning har också lagts utanpå bibeltexten för att de passade sin tid, och fortsatte att passa samhället i ytterligare ett par tusen år fram till våra dagar. Att därför säga att det är ”samhällsanpassning” att tolka dem annorlunda idag är ingenting nytt; tolkningen har varit ”samhällsanpassad” i mer än tusen år redan. Frågan istället borde vara: hur gjorde Jesus och WWJD  – vad tror vi Jesus skulle göra idag?

 

Om bibeltolkning:
När vi känner oss osäkra om hur vi skall tolka en bibeltext finns det några saker att tänka på:

Allt i Bibeln skrevs inte i samma situation och tid eller till samma människor. Det skrevs framför allt inte till svenskar idag. Försök att ta reda på så mycket som möjligt om den tid och situation där bibeltexten skrevs, och försök förstå vad som motiverade att den skrevs just på detta sätt. Fanns det särskilda problem eller förutsättningar att ta hänsyn till då? Vad försöker texten svara på?

Allt i Bibeln är därför inte lika träffande i alla situationer. Försök se hur vår situation är idag och hur vi skulle behöva förstå det budskap som åhörarna fick då, utifrån vilka vi är och hur vi har det jämfört med dem. Har vi liknande problem eller inte?

Allt i Bibeln är inte lika viktigt. Evangeliet om Jesus Kristus är centrum. Försök se hur budskapet i texten förhåller sig till det Jesus gjorde och sade. Stämmer det överens? Eller inte? ”Driver texten Kristus?” som Martin Luther skulle ha sagt. Om den inte gör det är den inte central, utan mindre viktig och vi behöver inte följa den.

 

Bön: Gud, tack för att du finns och för att du har skapat allt som lever. Tack för att du inte överger oss utan förnyar skapelsen hela tiden. Tack för att allting förändras, och tack för att du ändå alltid är evig och densamma och vi kan lita på dig. Vi ber dig: hjälp oss att vara öppna och vaksamma när vi läser Bibeln, så att vi förstår vad du vill säga till oss i vår situation och i vår tid. Låt inte gamla fördomar eller vår egen bekvämlighet komma i vägen för det du vill att vi ska göra. När vi tolkar och förstår Bibeln olika, hjälp oss då att lyssna på varandra och lära oss av varandras erfarenheter och argument. Tack för att du finns hos oss och vill att vi ska leva i gemenskap med dig. Låt ingenting hindra din vilja att ske och ditt rike från att komma. Amen.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.