Om att vara kristen

Idag ser vi många hot mot vår planet i förändrat klimat som leder till torka, missväxt, översvämningar, värmeböljor och stormar. Vi kan också se att orättvis fördelning av jordens resurser och en ekonomisk tillväxt som inte tar hänsyn till miljön och mänskliga rättigheter är en fara för hela vår planet. Orättvisor och miljöförstöring leder till krig och konflikter.

Men vilken roll har jag som kristen? Ska jag försöka rädda världen? Ska jag lämna det åt Gud? Vad säger Bibeln?

Redan i Gamla testamentet sänder Gud profeter till Israels folk för att föra dem tillbaka på den rätta vägen. Profeternas kritik är ofta väldigt konkret: ”Sluta låtsas att ni är fromma!” ”Dela med er!” ”Ta hand om den utsatte!” ”Lura inte den som är fattig eller utlänning!”

Läs: Amos kapitel 5, vers 11-15, 21-24 och Jesaja kapitel 1, vers 11-17.

Diskutera:

Ska en kristen engagera sig politiskt? Vilka argument kommer ni på för och emot. Finns det exempel på ”kristen” politik eller kristna politiker?

Ska en kristen engagera sig i samhällsfrågor? Vilka argument hittar ni för och emot. Finns det exempel på kristna som gjort positiv skillnad i världen och samhällsutvecklingen som ni kan komma på?

Ska en kristen engagera sig i miljöfrågor? Vilka argument hittar ni för och emot? Kan ni komma på exempel där enskilda och kyrkor engagerat sig för miljö och klimatfrågor?

Vi och Martin Luther
Luther lärde oss att det viktigaste jobbet har Jesus redan gjort: att öppna vägen mellan människan och Gud. Vi kan inte lägga till något mer, vårt jobb är att ta emot det Jesus har gjort för oss och lita på honom.

Men Luther menade inte att en kristen bara ska sitta med armarna i kors! För honom var det självklart att vi skulle göra gott mot våra medmänniskor och använda våra resurser för att dela med oss till dem som har mindre än vi. Fast det var inget som vi kunde använda för att plocka poäng inför Gud. Där hade Jesus redan vunnit matchen åt oss.

Fromma mot aktivister?
En konflikt som kommer tillbaka då och då är mellan två grupper i kyrkans historia: Å ena sidan de fromma kristna som anser att kyrkans främsta uppgift är att berätta om Jesus, och att det blir fel när kristna blandar sig i politiska frågor.

Å andra sidan de kristna aktivisterna, som engagerar sig t.ex. mot slaveri eller för flyktingar och rättvisefrågor och tycker att det är fel att sitta i kyrkan när man behövs bättre i samhället.

Vem har rätt? Tappar vi bort Gud om vi försöker rädda världen? Blir vi svikare om vi vägrar att blanda oss i samhällsfrågor?

Läs om vad Jesus sade:
Matteus 10:8-10 Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav.

Matteus 25: 36-45, Vad ni har gjort för de minsta, det har ni gjort för mig. Vad ni inte har gjort för de minsta, det har ni inte heller gjort för mig.

Markus 10:29-31 Var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus och familj och ägodelar ska få hundrafalt igen och evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist.

Lukas 8:21 ”Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.”

Lukas 12:48 Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.

Jesus river upp de vanliga gränserna – jag hör inte bara ihop med min familj och mina vänner utan med alla människor. Det är inte vad jag äger som är viktigt utan vad jag gör av mitt liv.

Diskutera: Vilka människor känner du att du hör ihop med? Vilka tycker du att du kan ta någon sorts ansvar för och bry dig om? Finns det människor som du inte tycker att du behöver bry dig om alls? Hur drar man gränserna? Familjen och släkten? Vännerna? De man jobbar med? Det egna landet? Alla kristna? Eller borde man tvärtom bry sig mest om dem som behöver det bäst, oavsett vilka de är?

Kan du ge exempel på när du eller någon annan gått över en gräns och brytt sig om någon på ett oväntat sätt? (Berätta t.ex. om Maximilan Kolbe, prästen som i koncentrationslägret under andra världskriget gick i döden istället för någon han inte kände.) Hur känns det att höra en sån berättelse? Vad är det som hindrar oss och kan göra det svårt att bry oss om andra i vardagen?

Läs om vad de sade som kom efter Jesus:

Paulus
Romarbrevet 12: 4-5, 9, 16-18 Vi utgör, fast många, en enda kropp i Kristus, var för sig är vi lemmar som är till för varandra….Avsky det onda och håll fast vid det goda….Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa.

1 Korinthierbrevet 10:23-24  Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa utan andras.
Jakob

Jakobsbrevet 2:1, 14-17. Gör inte skillnad på människor. Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta” men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.
Johannes

1 Johannesbrevet 3:16-17 Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

Övning:
Gör en lista på nödvändiga saker som man behöver för att leva! Kan vara allt från syre till kramar till tro på Gud. Rangordna sedan den efter vad som är viktigast, med det viktigaste överst. Om ni är oense, diskutera er fram till en lösning eller rösta om saken!

Diskutera: Tror du att den här listan skulle se likadan ut för alla människor? Ja/nej – förklara hur du tänker!

Om ni måste reducera listan till fem eller tio saker, vilka saker skulle ni först stryka?

Hur tror ni att Jesus lista skulle ha sett ut? Varför?

Sammanfattning:
Som kristen får man räkna med att man kan möta motstånd och hårda ord för att man tror på Jesus och precis som han står upp för det man tror.  Men det är värt det – det man tror på måste få märkas i den man är!

Man ska inte bli för fixerad vid att ha många saker utan jobba på att verkligen uppskatta när man har det man behöver. Det är viktigt att kunna vara glad och ha kul med andra!

Vi behöver jobba aktivt på att värdera alla människor lika och försöka hålla fred med andra. Man ska ge andra ett bra bemötande, inte se ner på någon utan anstränga sig att göra gott, även om man inte får något igen för det.

Man behöver vara beredd att hjälpa andra så gott man kan när de saknar det de behöver för att leva, just för att jag ser att de är lika viktiga som jag är. Det kan vara jag som behöver hjälp nästa gång …

Avslutande övning:
Skriv upp på en lapp tre saker som du skulle vilja testa att göra mera av de närmaste tre månaderna, för att se hur det kan påverka ditt liv som kristen. Lägg den i ett kuvert och skriv ditt eget namn och adress på så postar jag som är ledare den om tre månader som en påminnelse till dig.

Andakt
Sjung Taizésången: The Kingdom of God is justice and peace/ and joy in the Holy spirit./ Come, Lord and open in us/ the gates of your kingdom.  (Ung Psalm, Libris förlag)
Läs: 1 Johannesbrevet 4: 7-8 Den som älskar är född av Gud och känner Gud…eftersom Gud är kärlek… Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett.
Reflektion: Vi kanske inte ska behöva välja mellan kyrkan eller världen, vi behöver både och. Kyrkan finns i världen och världen behöver kyrkan. Gud möter oss i andra människor och vi människor behöver varandra när vi söker Gud.

När Jesus säger att ”Guds rike finns inom er”, (Luk 17) kanske det betyder att förändringen måste börja inuti varje människa innan den märks utanför.

För att vi ska orka förändra världen behöver vi Gud, vi behöver pausen, bönen, lyssnandet inåt, mötet med Gud i oss själva, i Bibeln, i gudstjänsten, i andra. Alla vägar som kan föra oss närmre Gud och närmre sanningen om oss själva är värda att pröva.

Be: Gud som haver eller Vår Fader tillsammans.

Sjung Taizésången: Kristus, din Ande i oss/ är en källa med porlande vatten.(Ung Psalm, Libris förlag)

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.