Rikskollekt

Barns rätt till andlig utveckling

År 2021 får Svenska Kyrkans Unga rikskollekt fyra gånger (31 januari, 21 mars, 13 maj, 12 december). Den 31 januari och den 12 december går alla insamlade kollekter i hela Svenska kyrkan till Svenska Kyrkans Unga. Den 21 mars delar vi med Sveriges Kyrkosångsförbund och den 13 maj med Salt – barn och unga i EFS. Kollekten är en viktig inkomst, men också ett bra tillfälle att sprida kunskap om organisationen. Låt kollekten bli ett tillfälle att berätta mer om Svenska Kyrkans Unga i församlingen. Just nu visas gudstjänster digitalt på webben så berätta om att Svenska Kyrkans Unga finns och vad till exempel er lokalavdelning gör på Sociala medier!

Jag vill bön, mässa, bibel

2021 vill vi lyfta en vision om barn och ungas rätt till andlig utveckling och att det ska vara en naturlig del av den lokala församlingen i dess gudstjänstliv och uppdrag som kyrka. De fyra affischerna till respektive kollekt symboliserar de fyra B:na (Brödsbrytelse (mässa), Brödraskap (gemenskap), Bibel och Bön) som vi har låtit uttrycka i moderna ikoner. Fundera på hur ni i er lokalavdelning vill synliggöra barn och unga i församlingen och ta plats – för en plats i nutidens kyrka ska alla barn och unga ha!

Vill du swisha en gåva? Gör det till nummer 123 389 36 58. Ange ”Gåva”.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.