96 sidor om kristen tro

Boken ”96 sidor om kristen tro” är ett grundläggande material om kristen tro, fördelat på tio teman på 96 sidor. Materialet är riktat till konfirmandledare i åldern 17-20 år som utbildningsbok, eller ska kunna användas tillsammans med gymnasiekonfirmander, eller som presentbok till unga ledare.

Till boken hör en ledarhandledning som ligger här nedanför i pdf-format för nedladdning. Handledningen innehåller värderingsövningar, samtalsfrågor och tips till de tio olika kapitlen.

Här kan du köpa boken 96 sidor om kristen tro.

Ledarhandledning kan laddas ned här!

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.