Starta lokalavdelning

Starta lokalavdelning

Fem anledningar att starta lokalavdelning

Det finns många anledningar att starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här är fem av dem:

  1. Det är kul!
  2. Bli en del av en större gemenskap av unga kristna – i hela Sverige. Och ge barn och unga fler chanser att växa i tro.
  3. Ge barn och unga ansvar att själva påverka sin plats och verksamhet i församlingen. En perfekt pedagogisk metod för barnkonsekvensanalys och föreningskunskap. (Läs mer om barnkonsekvensanalys här.)
  4. Bli en del av Svenska Kyrkans Ungas arbete för att bevaka barn och ungas intressen i hela Svenska kyrkan (och samhället).
  5. Åk på härliga läger, ta del av spännande material och utvecklande utbildningar.

 

Hur går det till att starta en lokalavdelning?

  • Ta kontakt med förbundsordförande Clara Olsson för mer information. Då kommer ni att få det startpaket som behövs för att komma igång.
  • Bjud in alla som ni vill ska vara med i Svenska Kyrkans Unga till ett konstituerande möte. Där bestämmer ni tillsammans namnet på lokalavdelningen, vilka demokratiska former ni vill ha – styrelse eller inte, ni beslutar om stadgar och väljer vilka som ska vara förtroendevalda (till exempel kontaktpersoner och revisor) samt registeransvarig.
  • Skicka ansökan till förbundskansliet.

 

Startpaketet

Här under hittar du delar av det material som finns i startpaketet:

Starta lokalavdelning

Ansökan om inträde i Svenska Kyrkans Unga

 

Protokollsmallar

Förslag till protokoll för konstituerande möte, lokalavdelning med styrelse och ekonomi

Förslag till protokoll för konstituerande möte, lokalavdelning med styrelse utan ekonomi

Förslag till protokoll för konstituerande möte, lokalavdelning utan styrelse

 

Förslag på stadgar

Förslag till normalstadgar LA efter RÅM20

Kommentarer till LA-stadgar efter RÅM20

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.