Information och utskick

Vilken information skickar förbundet ut?

Delande

Alla medlemmar får medlemsutskicket Delande runt sex gånger per år. Det skickas digitalt som nyhetsbrev till alla som har en e-post angiven på Medlemssidorna. Delande kommer i två olika versioner för olika åldrar och innehåller information om vad som är på gång i förbundet och annat kul. Från 2022 kan du även läsa Delande på hemsidan.

Kors & Tvärs

Kors & Tvärs går ut ungefär tio gånger per år till alla som är kontaktpersoner och registeransvariga i någon av våra lokalavdelningar. Det är ett sammanfattande nyhetsbrev med kortare sammanfattningar om aktualiteter och information som går att läsa mer om på hemsidan.

Lokalavdelningsutskick

Tre gånger per år får lokalavdelningen fysisk post med olika material från förbundskansliet. Affischer till rikskollekterna, foldrar till arrangemang eller olika häften och annan information kan du hitta i dessa utskick. 

Du som är kontaktperson eller registeransvarig har alltså ett viktigt uppdrag att se till så informationen du har fått kommer vidare till rätt personer i lokalavdelningen.

Adressuppgifterna till oavstående utskick hämtas från Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor. Därför är det viktigt att informationen som finns där är aktuell. Kom ihåg att uppdatera adressuppgifter och ändra om lokalavdelningen utsett nya personer till olika uppdrag.

Församlingsutskick

Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli skickar också fysisk post till alla församlingar i Svenska kyrkan tre gånger per år, dessa utskick innehåller oftast samma saker som lokalavdelningsutskicken plus nyhetsbrevet På gång. Distrikten gör också utskick till församlingarna med olika intervall.

Frågor?

Skriv till kommunikation@svenskakyrkansunga.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.