Lokalavdelning

Du är en viktig pusselbit

Ibland får vi i Svenska Kyrkans Unga höra att vi är Svenska kyrkans framtid. Men vi är också Svenska kyrkans nutid. Vi är aktiva i Svenska kyrkan, här och nu! Vi vill bli sedda och lyssnade på, nu! Var och en i Svenska Kyrkans Unga är viktig, som en pusselbit i ett pussel. Alla kan komma med sin bit och kolla var den passar. Men om det saknas en bit blir inte pusslet helt. Därför är du viktig, här och nu!

Rekrytera medlemmar

Vår satsning på rekrytering pågår den 10 augusti–15 oktober och går under temat ”Du är viktig här och nu!”. Innan höstterminen tar sin början är det dags att skicka ut information till de som var med under våren, men självklart behöver lokalavdelningen också fundera över vilka nya personer som ska bjudas in. Hur kan ni bli fler? De nya som kommer till era träffar ska självklart bli medlemmar! Sprid informationen om hur de själva registrerar sig som medlemmar på Medlemssidorna, eller ställ upp en dator och låt dem registrera sig vid någon av era träffar. Men kom ihåg att var och en ska logga in med sin inloggning.

Tips på hur ni blir fler

  • Prata med era kompisar och berätta hur kul ni har det. Det finns en talong som varje medlem kan lämna eller skicka till någon som de vill ska vara med. Gör det tillsammans! Skriv ut talongen här: Rekryteringstalong, och låt medlemmarna i lokalavdelningen fylla i var sin talong. Antingen skickas de till kompisar eller så har ni tagit fram listor i lokalavdelningen på vilka ni ska skicka till. Lokalavdelningen eller församlingen kan kanske stå för portot?
  • Finns det barn- och ungdomsgrupper i församlingen som inte är med i Svenska Kyrkans Unga? Barn-föräldra-grupp, barntimmar, miniorer, juniorer, ungdomsgruppen eller körer? Alla kan vara medlemmar i Svenska Kyrkans Unga, men målgruppen är 0-30 år.
  • Skicka en inbjudan till ”nästa årskull”. Prata med pastorsexpeditionen som kanske kan hjälpa er med att ta fram uppgifter.
  • Gör en särskild inbjudan till de som konfirmeras i år. Kanske finns det kul bilder från deras konfirmandläger att sätta ihop till ett kollage som ni skickar tillsammans med inbjudan? Prata med den som är konfirmandansvarig i församlingen.
  • Ta kontakt med förskolan/skolan/gymnasiet och fråga om ni får komma på besök och berätta om Svenska Kyrkans Unga eller om ni kan få affischera. Prata med rektorn, skolprästen eller en lärare som ni känner.
  • Gå ut på gator och torg med social distans och berätta om Svenska Kyrkans Unga!
  • Berätta om Svenska Kyrkans Unga på så många ställen ni kan; i sociala medier, via affischer, foldrar, nyhetsbrev eller annonser. Här nedan finns två olika annonser som ni kan använda. Skriv en artikel om en aktivitet som ni har haft i lokalavdelningen och skicka den till tidningen eller bjud in en journalist till er.

Skriv och berätta hur ni har tänkt att rekrytera medlemmar till er lokalavdelning så delar vi tipsen här på hemsidan och i sociala medier. Skriv till medlemsadmin@svenskakyrkansunga.se.

Rekryteringsmaterial hittar du här nedanför under kampanj och material.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.