Rekrytera nya medlemmar!

Du är en viktig pusselbit

Ibland får vi i Svenska Kyrkans Unga höra att vi är Svenska kyrkans framtid. Men vi är också Svenska kyrkans nutid. Vi är aktiva i Svenska kyrkan, här och nu! Vi vill bli sedda och lyssnade på, nu! Var och en i Svenska Kyrkans Unga är viktig, som en pusselbit i ett pussel. Alla kan komma med sin bit och kolla var den passar. Men om det saknas en bit blir inte pusslet helt. Därför är du viktig, här och nu!

Rekrytera medlemmar

Vår satsning på rekrytering pågår den 10 augusti–15 oktober och går under temat ”Du är viktig här och nu!”. Börja med att bjuda in medlemmar och tidigare medlemmar till lokalavdelningens aktiviteter men fundera också över vilka nya personer som ska bjudas in.

Hur kan ni bli fler? De nya som kommer till era träffar ska självklart bli medlemmar! Sprid informationen om hur de själva registrerar sig som medlemmar på Medlemssidorna, eller ställ upp en dator och låt dem registrera sig vid någon av era träffar. Men kom ihåg att var och en ska registrera sig själv.

De som inte har möjlighet att registrera sig på Medlemssidorna kan fylla i en medlemsblankett, som du hittar under Kampanj och material. Den skickas till den registeransvarige i lokalavdelningen eller till förbundskansliet för registrering

Frågor?

Om rekrytering, kommunikation eller material: Kontakta kommunikatör Cecilia Bergström, cecilia.bergstrom@svenskakyrkansunga.se eller 018-640 651.

Om Medlemssidorna: Kontakta medlemshandläggare Dan Westerberg, dan.westerberg@svenskakyrkansunga.se eller 018-640649. 

Material

I webbutiken finns prylar, kläder och gratis foldrar som kan vara till hjälp när ni ska rekrytera.

Rekryteringsmaterial, som affischer och annonser, hittar du här under Kampanj och material.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.