Medlemssidorna - registeransvarig

Bra att veta som registeransvarig

Varje lokalavdelning ska utse en registeransvarig. Det är den personen som förbundet och distrikten vänder sig till när det gäller registerfrågor. Det är också den registeransvarige som ska se till att lokalavdelningens sida sköts om, att medlemmar, ledare och andra kopplas till olika funktioner i lokalavdelningen.

 Att vara registeransvarig är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Därför ska den utses av lokalavdelningens årsmöte, styrelsen eller motsvarande. När ni beslutat vem som ska ha uppdraget, kontaktar ni ert distrikt eller förbundskansliet, för att få tillgång till utökad behörighet.

I manualen för Medlemssidorna kan du läsa mer om hur du gör ett visst moment. I många distrikt anordnas kurser. Hör av dig till ditt distrikt och meddela om du är intresserad av en sådan kurs. Ju större efterfrågan, desto större chans att det blir en kurs. Dessutom genomförs ibland kurser i samband med våra riksarrangemang.

Om du har frågor om Medlemssidorna kan du läsa om de här. Vid övriga frågor kontakta unga@svenskakyrkansunga.se eller ring på 018-640 640.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.